Κάνε μια δωρεά

Δωρεές και χορηγίες προσφέρουν στην ΕΛΛΕΤ την δυνατότητα να υλοποιεί καινοτόμα προγράμματα, να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη και να διαφυλάσσει το περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. 

Κάθε ενίσχυση είναι πολύτιμη και μας επιτρέπει να εξασφαλίζουμε εργασία σε εξειδικευμένο προσωπικό, να είμαστε στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών και να εμπνέουμε νέους ανθρώπους σε όλη τη χώρα.

Στηρίξτε κι εσείς τη δουλειά μας, κάνοντας μια δωρεά: