ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Θεσμικές παρεμβάσεις Χωροταξίας - Πολεοδομίας

Οι παρεμβάσεις για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου Χωροταξίας – Πολεοδομίας είναι ένα από τα βασικά έργα του Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου (ΣΘΕΠ), με στόχο την εμπέδωση του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα ο οποίος έχει ένα σημαντικό ρόλο τόσο για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όσο και για την δημιουργία υγιούς επενδυτικού κλίματος προσέλκυσης και προσανατολισμού των επιζητούμενων για την αειφόρο ανάπτυξη επενδύσεων. Ωστόσο οι θεσμικές χωρικές ρυθμίσεις μπορεί να υπηρετούν και βραχυπρόθεσμους ή αμφιλεγόμενους στόχους, που αναιρούν την κεντρική πολιτική χωρικού σχεδιασμού.

Η ΕΛΛΕΤ έχει μια ανοικτή επικοινωνία με τους δημόσιους φορείς και κυρίως το ΥΠΕΝ για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου Χωροταξίας Πολεοδομίας, είτε εξ ιδίας πρωτοβουλίας, είτε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που ανοίγει με αφορμή τα σχέδια νόμου, ή τεχνικών προδιαγραφών ή τα προγράμματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Οι παρεμβάσεις μας:

  • είτε έχουν προωθητικό χαρακτήρα που συνδέεται με τον γενικότερο στόχο ενσωμάτωσης της αειφορίας στον σχεδιασμό,
  • είτε αντιμετωπίζουν παρερμηνείες, αντιφάσεις ή κακές πρακτικές εφαρμογής των πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων.
Οι Δράσεις μας
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ