ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Το έργο URwatair προσκαλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στην παρακολούθηση της ποιότητας αέρα και τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Στην παρούσα φάση απευθύνεται σε πολίτες  των Δήμων Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς. Οι πολίτες με τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια εκπαίδευσης της διαχείρισης των νερών της βροχής και των τρόπων καταγραφής και παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, καλούνται να διαμορφώσουν, μαζί με τους εκπαιδευτές, βασικά σενάρια βελτίωσης της καθημερινότητάς τους στο αστικό περιβάλλον. ​ ​

Το περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Το κλίμα στις αστικές περιοχές επηρεάζεται από στοιχεία του δομημένου περιβάλλοντος, με το κτιριακό δυναμικό, τις υποδομές μεταφορών και τον πολεοδομικό σχεδιασμό να αποτελούν κάποιους από τους σημαντικότερους παράγοντες. Ως αποτέλεσμα αυτού έχουμε τις μεταβολές στο μέσο επίπεδο υγρασίας και στο ύψος βροχής, την εκπομπή ποικίλων αερίων ρύπων, αλλά και τη μεταβολή και τους περιορισμούς στη φυσική κίνηση του ατμοσφαιρικού αέρα. ​

Η κλιματική αλλαγή ασκεί επιπρόσθετες πιέσεις στο αστικό περιβάλλον, επηρεάζοντας ακόμη περισσότερο στοιχεία, όπως τη μέση βροχόπτωση και την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση ή κλιματισμό, αλλά και τη διείσδυση στην αστική χλωρίδα ειδών με επιθετικό χαρακτήρα επέκτασης και αλλεργιογόνο δράση. ​

www.urwatair.gr

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ