ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η καταπολέμηση της ρύπανσης από τα πλαστικά στις θάλασσες και τους ωκεανούς είναι κάτι που αφορά όχι μόνο τις παράκτιες χώρες, όπως η Ελλάδα, αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη.

Το 2017 η ΕΛΛΕΤ μέσω του Προγράμματος ENtopia και με τη συνεργασία του ΣΠΕ (Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) επιχείρησε εκστρατεία με δράσεις μείωσης της πλαστικής σακούλας στη Σίκινο. Υπήρξαν δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών της με προγράμματα όλων των βαθμίδων των σχολικών μονάδων του νησιού. Το 2018 και 2019 αντίστοιχες δράσεις υλοποιήθηκαν από το ΣΠΕ με πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αμοργό, όπου η ανατροφοδότηση -μέσω της συλλογής ερωτηματολογίων και συζήτησης με τους κατοίκους- μας έδειξε ότι υπήρξε συνολική μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας. Το 2019 ξεκίνησε συνεργασία και με το Δήμο Σκύρου για το ίδιο εγχείρημα.


Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει:
• στη μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας από τους κατοίκους των νησιών, προς όφελος του περιβάλλοντος και της υγείας των θαλάσσιων οργανισμών και κατ’ επέκταση της υγείας όλων μας. Επιπλέον η εκστρατεία για μείωση της πλαστικής σακούλας και άλλων πλαστικών μιας χρήσης παρέχει προστιθέμενη αξία στην τουριστική εικόνα του νησιού.
• στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων για τη συνολική μείωση των απορριμμάτων – έναυσμα για την δημιουργία μιας γενιάς με zero waste κουλτούρα.
• στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και των κατοίκων της Χίου με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στις διαδικασίες και στην προαγωγή των δημοκρατικών και περιβαλλοντικών αξιών.

Σε συνεργασία με τους Δήμους Σικίνου, Αμοργού και Σκύρου επιτεύχθηκαν διάφορες δράσεις με στόχο τη μείωση της πλαστικής σακούλας στα νησιά. Οι δράσεις είχαν δύο άξονες:
1. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία και
2. διάχυση του μηνύματος και δράσεις στην τοπική κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού
• Εκπαίδευση εκπαιδευτικών
• Διοργάνωση εικαστικών ή φωτογραφικών διαγωνισμού
• Διοργάνωση εκδηλώσεων και βιωματικών εργαστηρίων
• Προβολές οικολογικών ταινιών

Οι Δράσεις μας
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ