ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (ΣΑΚ) της ΕΛΛΕΤ συμμετέχει απο το 2019, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα IRC-HERMeS (InterRegional Cultural Heritage Management e-System) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” την μη κυβερνητική οργάνωση “Auleda” στην Αλβανία και τέσσερις πόλεις σε τρεις Βαλκανικές χώρες.

Η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας και το Βαθύ Σάμου στην Ελλάδα, το Αργυρόκαστρο στην Αλβανία και η Οχρίδα στη Βόρεια Μακεδονία, επιλέχθηκαν ως τόποι εγγεγραμμένοι στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, χάρις στο εξαιρετικό πολιτιστικό τους απόθεμα, τα ιστορικά τους κτήρια και τη δυναμική τους για τουριστική ανάπτυξη.

Στα πλαίσια του προγράμματος καταγράφονται τα ιστορικά κτίρια και μνημεία των τεσσάρων πόλεων, με στόχο τη διάσωσή τους και τη διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής διατήρησης και προώθησης της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.

Το ΣΑΚ είναι υπεύθυνο για την επιστημονική εποπτεία της Αρχιτεκτονικής και ιστορικής τεκμηρίωσης των τεσσάρων πόλεων και της σχετικής καταγραφής που υλοποιείται από ισάριθμες επιστημονικές ομάδες. Επίσης έχει αναλάβει την προβολή του έργου στην Ελλάδα μέσω εκδόσεων, οργάνωση σεμιναρίων και ενός συνεδρίου για να αναδειχθεί η υψηλή σημασία της οργανωμένης καταγραφής της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Το πρώτο ενημερωτικό φυλλάδιο κυκλοφόρησε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τον Νοέμβριο του 2020, η καταγραφή των τεσσάρων ιστορικών πόλεων ολοκληρώθηκε το 2021 και η επόμενη ενέργεια είναι η οργάνωση των σεμιναρίων που θα απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες όσο και στο ευρύ κοινό. Στόχος αυτών είναι να ευαισθητοποιηθούν οι τοπικές κοινωνίες για την αξία του αρχιτεκτονικού πλούτου κάθε περιοχής αλλά και να αναδειχθεί η ανάγκη για δημιουργία στρατηγικού σχεδιασμού για την προστασία τους.

Μια πολύτιμη εμπειρία για εμάς η συνεργασία με τους γείτονές μας, για την διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς που μας ενώνει!

Οι Δράσεις μας
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ