ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση για όλους

Σημαντικό τμήμα της δράσης της ΕΛΛΕΤ είναι τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Το Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εκπονεί προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαιδευσης και Ευαισθητοποίησης, με ποικίλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους!

 

Οι Δράσεις μας
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ