ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά

Η πολιτιστική κληρονομιά μας και το άμεσα συνδεδεμένο με αυτήν φυσικό περιβάλλον, αποτελεί κομμάτι της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του τόπου μας και μπορεί να ευαισθητοποιήσει κάθε παιδί στην ανάγκη διαφύλαξης του περιβάλλοντος στο οποίο ζει.


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Παρατηρώ και προστατεύω τον τόπο μου» απευθύνεται σε μαθητές όλων των ηλικιών από Νηπιαγωγείο έως Α’ Λυκείου. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η παρατήρηση του τόπου στον οποίο κατοικούν οι μαθητές και η εξοικείωσή τους με τα ιδιαίτερα στοιχεία του, ώστε να αποκτήσουν ολιστική θεώρηση της έννοιας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς να αντιληφθούν ότι φυσικό και δομημένο περιβάλλον αποτελούν ενιαίο σύνολο, του οποίου τα χαρακτηριστικά πρέπει να αναγνωριστούν και να προστατευθούν.
Και ακόμη, να συνειδητοποιήσουν ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι μόνο κάτι που μας συνδέει με το παρελθόν, αλλά μέρος της καθημερινότητας στον τόπο όπου ζούμε και να αποκτήσουν μεγαλύτερη σύνδεση με τα στοιχεία του τόπου τους ώστε να συμβάλλουν στην προστασία και την ανάδειξή τους.

Δράσεις του προγράμματος:
Συγγραφή οδηγού εκπαιδευτικών, ο οποίος περιέχει το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά τις έννοιες του τόπου και της πολιτιστικής & φυσικής κληρονομιάς, αναλύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και τους τρόπους προστασίας τους.
• Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σε σχολεία περιοχών με ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον
• Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου στο οποίο συμμετείχαν 405 εκπαιδευτικοί απ’όλη την Ελλάδα.

Εκπαιδευτικοί στόχοι:
1. Ανακάλυψη και κατανόηση των στοιχείων που συγκροτούν την πολιτιστική κληρονομιά και την αξία του φυσικού περιβάλλοντος σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο.
2. Ευαισθητοποίηση σχετική με την ανάγκη προστασίας και διατήρησής τους και εντοπισμός των κινδύνων που αντιμετωπίζουν.
3. Σύνδεση των θεμάτων της κλιματικής κρίσης με τη προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
4. Καλλιέργεια αντίληψης για το πως το φυσικό περιβάλλον συμβάλλει και επηρεάζει την πολιτιστική κληρονομιά (πως ένα μνημείο συνδέεται με τον τόπο του, πως επηρεάζεται από αλλαγές του περίγυρου του, πως το φυσικό περιβάλλον έχει επηρεάσει τραγούδια και έθιμα, κ.α.)
5. Κατανόηση της σημασίας της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς

 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ