ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

H εκπόνηση πρότυπων μελετών αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων αποτελεί βασικό τομέα δράσης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς(ΣΑΚ).

Οι μελέτες πραγματοποιούνται μέσω διαδικασιών διαγωνισμού και ανάθεσης σε εξειδικευμένα μελετητικά γραφεία, ενώ το ΣΑΚ διατηρεί την επιστημονική εποπτεία, την διοικητική υποστήριξη, καθώς και την οικονομική τους διαχείριση.

Οι μελέτες εκπονούνται κατά τρόπο υποδειγματικό, σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία, καθώς και τις προδιαγραφές των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Έως σήμερα δεκάδες μνημεία έχουν αποκατασταθεί με βάση μελέτες που εκπόνησε το Συμβούλιο, χάρη στην γενναιόδωρη υποστήριξη δωρητών.

Οι Δράσεις μας
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ