ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Το ζήτημα της Κλιματική Αλλαγής αποτελεί το κορυφαίο περιβαλλοντικό ζήτημα που καλείται να διαχειριστεί η σύγχρονη γενιά, με ιδιαίτερα έντονες επιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί την κορυφαία πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία συνδέεται με κρίσιμους τομείς: ενέργεια, τουρισμός, μεταφορές και γεωργία.

Το 8ετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα «LIFE-IP AdaptInGR – Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (2019-2025) αποτελεί το σημαντικότερο έργο για την προσαρμογή της Ελλάδας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η ΕΛΛET αποτελεί την μοναδική Περιβαλλοντική Οργάνωση που συμμετέχει στο πρόγραμμα, έχοντας συνεισφέρει σε κάθε στάδιο στάδια προετοιμασίας, από την σύλληψη έως την κατάθεσή του.

Αντικείμενα του προγράμματος είναι: (α) η παρακολούθηση της εφαρμογής των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, (β) η εκτίμηση των κλιματικών συνθηκών και της τρωτότητας κάθε περιφέρειας και (γ) ο καθορισμός μέτρων πολιτικής για την προσαρμογή κάθε περιφέρειας στην Κλιματική Αλλαγή.
Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα και τη σημασία της Κλιματικής Αλλαγής η ΕΛΛΕΤ αφιέρωσε την τεχνογνωσία της στην προετοιμασία μιας ολοκληρωμένης και εφικτής πρότασης που θα συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργία ενός Εθνικού Παρατηρητήριου για την Κλιματική Αλλαγή και τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αρμοδιότητές της αποτελούν:

  • σημαντικές δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας,
  • η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών της χώρας για την Κλιματική Αλλαγή
  • η εκτίμηση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στο τοπίο, την χωροταξία και στους αρχαιολογικούς χώρους.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 18 φορείς εγνωσμένου κύρους μεταξύ των οποίων: Ακαδημία Αθηνών, Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο, Πράσινο Ταμείο καθώς επίσης πέντε Δήμοι (Κατερίνης, Κομοτηνής, Λαρισαίων, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ρόδου) και τρεις Περιφέρειες (Κεντρικής Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων).

Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η συμμετοχή της ΕΛΛΕΤ αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής και συνεπούς ενασχόλησης της με θέματα του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτισμού.

www.adaptivegreece.gr

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
OTE-COSMOTE
Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντης
Fourlis Holdings
Ελληνικά Πετρέλαια
Alpha Bank

Οι Δράσεις μας
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ