ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η Europa Nostra έχει τακτική παρουσία στην χώρα μας, σε συνεργασία με την ΕΛΛΕΤ.

Με σειρά δράσεων στην Ελλάδα, η Europa Nostra:

  • προσφέρει την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία,
  • στηρίζει σημαντικούς μας αγώνες
  • διευκολύνει την δικτύωση φορέων, και
  • ενισχύει τις προσπάθειες για την διαφύλαξη και προώθηση της κοινής μας ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

τοποθετώντας την στο κέντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής για βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι Δράσεις μας
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ