ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η Europa Nostra ξεκίνησε τον θεσμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων για την πολιτιστική κληρονομιά από το 1978. Από το 2002 τα Βραβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά / Βραβεία Europa Nostra απονέμονται από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα Βραβεία τιμούν και προωθούν τις καλές πρακτικές στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς: αποκατάσταση, έρευνα, διαχείριση, εθελοντισμό, εκπαίδευση και επικοινωνία. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην ισχυρότερη δημόσια αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως στρατηγικού πόρου για την οικονομία και την κοινωνία της Ευρώπης. Τα Βραβεία Europa Nostra έχουν την υποστήριξη του προγράμματος Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα τελευταία 18 χρόνια, οργανισμοί αλλά και ιδιώτες από 39 χώρες έχουν υποβάλει συνολικά περισσότερες από 3,032 υποψηφιότητες για τα Βραβεία σε 4 κατηγορίες: α/ κατηγορία Αποκατάστασης β/ κατηγορία Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Ευαισθητοποίησης, γ/ κατηγορία Έρευνας, και δ/ κατηγορία Μακροχρόνιας Προσφοράς στην Πολιτιστική Κληρονομιά.
Από το 2002, ανεξάρτητες επιτροπές εμπειρογνωμόνων έχουν επιλέξει περισσότερα από 512 βραβευμένα έργα από 34 χώρες.

Η Ελλάδα, παρά το μικρό της μέγεθος έχει κατακτήσει 31 βραβεία, αποδεικνύοντας το υψηλό της επίπεδο στον τομέα των αποκαταστάσεων, αλλά και ανεβάζοντας τον πήχυ για την διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία για την Πολιτιστική Κληρονομιά / Βραβεία Europa Nostra αναδεικνύουν τις καλές πρακτικές, ενθαρρύνουν τη δια-συνοριακή ανταλλαγή γνώσης και ενώνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρύτερα δίκτυα. Επιφέρουν επίσης σημαντικά οφέλη στους νικητές, όπως μεγαλύτερη εθνική και διεθνή προβολή, ευκαιρίες για χρηματοδότηση και αυξημένο αριθμό επισκεπτών. Επιπλέον, ευαισθητοποιούν το ευρύτερο κοινό για την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά. Τα Βραβεία αποτελούν συνεπώς ένα εργαλείο – κλειδί για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

Οι Δράσεις μας
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ