ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και πολιτισμού ανοίγει τις πόρτες της μαθητές με ξεχωριστά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Ιστορικό σπίτι της ΕΛΛΕΤ, να ενημερωθούν σχετικά με την ιστορία της αρχαιότερης επώνυμης οδού της Ευρώπης και να συμμετέχουν σε βιωματικές περιβαλλοντικές δράσεις.

Οι Δράσεις μας
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ