ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Δίκτυο Οργανώσεων & Πολιτών για το Ιστορικό Κέντρο Αθήνας

Το Ιστορικό Κέντρο, η καρδιά της χώρας, όπου η ιστορία αποτυπώνεται σε δρόμους, κτήρια, μνημεία, πλατείες, μαγαζιά, ανθρώπους, στις μνήμες όλων, χρόνια τώρα ολοένα φθίνει. Πολλοί κάτοικοι αναζητώντας καλύτερη ποιότητα ζωής, εγκαταλείπουν το κέντρο για τα προάστια που γιγαντώνονται, δημιουργώντας έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από το κλεινόν άστυ.

Στο υποβαθμισμένο Ιστορικό Κέντρο επικρατεί σήμερα ανασφάλεια, θόρυβος, εγκληματικότητα, υπερεκμετάλλευση, κατάληψη ελεύθερων χώρων, άναρχη εμπορική δραστηριότητα, αυθαιρεσία, αισθητική παρακμή – εγκατάλειψη και υποβάθμιση.

Με πρωτοβουλία και τον κεντρικό συντονισμό της ΕΛΛΕΤ, το Δίκτυο Οργανώσεων & Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο συσπειρώνει οργανώσεις από όλες τις ιστορικές γειτονιές με στόχο την αναστροφή αυτής της κατάστασης, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο.

Η ανταπόκριση είναι εντυπωσιακή και άμεση. Ομάδες πολιτών απ΄ όλο το Ιστορικό Κέντρο δίνουν ενεργά το παρόν, καταθέτοντας προβλήματα, λύσεις, προτάσεις. Ομάδες ειδικών, χωροτακτών, νομικών και πολεοδόμων αρχιτεκτόνων, εργάζονται εθελοντικά με στόχο την αναβάθμιση της πιο ιστορικής πόλης της Ευρώπης, μέσα από συντονισμένες προσπάθειες για την προώθηση απαραίτητων μέτρων σε Δήμο και Υ.ΠΕ.ΚΑ, όπως:

  • Αυστηρός έλεγχος όρων και προϋποθέσεων εγκρίσεων χρήσεων γης για κάθε επιτρεπόμενη δραστηριότητα στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων των Πρ. Διαταγμάτων.
  • Εξυγίανση του κοινόχρηστου χώρου και βελτίωση της εικόνας του Ιστορικού Κέντρου με αντιμετώπιση κάθε είδους ρύπανσης, και καθαρισμός προσόψεων.
  • Συνεχής έλεγχος της ηχορύπανσης.
  • Άμεση στήριξη των προσόψεων και στεγών των ετοιμόρροπων διατηρητέων κτηρίων.
  • Έλεγχος της παράνομης κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων και παράλληλη υποστήριξη της Βιώσιμης Κινητικότητας.
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ