ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Διαχείριση Ακραίων Γεγονότων Πυρκαγιάς & Εκπαίδευση Τοπικών Κοινωνιών

Ένα πρόγραμμα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
για την κατάρτιση των πολιτών
σε θέματα πρόληψης πυρκαγιάς και μεταπυρικής διαχείρισης

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές του θέρους του 2021 ανέδειξαν την ανάγκη για βελτίωση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών είναι μια πολυσχιδής διαδικασία που περιλαμβάνει, εκτός από την καταστολή, και σημαντικές δράσεις πρόληψης. Η πρόληψη και η προστασία από τις δασικές πυρκαγιές εκτός από τους αρμόδιους φορείς (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δασική Υπηρεσία, Διοίκηση) αφορά και τους πολίτες.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), με πολυετή δράση στην προστασία του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση του κοινού, δημιούργησε το πρόγραμμα «Διαχείριση Ακραίων Γεγονότων & Εκπαίδευση Τοπικών Κοινωνιών» με στόχο την συμβολή στην ενημέρωση των πολιτών και την μείωση του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές.

– Το πρόγραμμα απευθύνεται:
α/ στο ευρύ κοινό (τοπικούς φορείς, εθελοντές, κατοίκους) και
β/ στους μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

– Το πρόγραμμα εφαρμόζεται αρχικά σε τρεις οικισμούς σε περιοχές με σημαντικό ιστορικό πυρκαγιών: τα Βίλια Αττικής, το Μαντούδι Ευβοίας και στην Αρχαία Ολυμπία. Μπορεί να εφαρμοσθεί και σε άλλες περιοχές μετά από συνεννόηση με τους τοπικούς Δήμους.

– Δράσεις του προγράμματος:
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κύκλους ενημερωτικών δράσεων που θα πραγματοποιηθούν την Άνοιξη και το Φθινόπωρο 2022.
Πρώτος Κύκλος: Μάιος – Ιούνιος 2022. Οι ενημερωτικές δράσεις περιλαμβάνουν:
1. Ανάλυση κινδύνου σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς: κατοικίες, υποδομές, αγροτική παραγωγή, φυσικές περιοχές, βιοποικιλότητα.
2. Διοργάνωση ημερίδων με εισηγήσεις από ειδικούς επιστήμονες, προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.
3. Ενθάρρυνση συντονισμένης εθελοντικής δράσης σε τοπικό επίπεδο για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών.
4. Ενημέρωση για μέτρα προστασίας με σκοπό την μείωση του κινδύνου καταστροφής κτηρίων.

Δεύτερος κύκλος: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2022. Οι δράσεις περιλαμβάνουν:
1. Αποτελέσματα – Αποτίμηση της βοήθειας των ενημερωτικών δράσεων του πρώτου κύκλου από την τοπική κοινωνία.
2. Ενημέρωση των μαθητών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σειρά παρουσιάσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων.
3. Δημιουργία και διανομή εκπαιδευτικού φυλλαδίου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή που θα αναφέρεται: στα αποτελέσματα των δράσεων μας στις τρεις πληγείσες περιοχές και σε προτάσεις για την οργάνωση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.
4. Δημιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς των σχολείων με οδηγίες για την υλοποίηση επαναλαμβανόμενων δράσεων που αφορούν στην ενημέρωση και ενδυνάμωση των παιδιών σε σχέση με το ζήτημα αυτό.


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ ‘’Δήμητρα’’, τους τοπικούς Δήμους: Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας/Δημοτική Ενότητα Βιλίων και Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας/Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Πίσας και Δασαρχεία.


Mε την υποστήριξη της ΙΚΕΑ του Ομίλου FOURLIS

Οι Δράσεις μας
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ