ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πρόγραμμα “Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο”: Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε.

Το Πρόγραμμα Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο είναι μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και αποτελεί ένα πρόγραμμα που προωθεί τη φιλοσοφία της αειφορίας στο σχολείο. Ως αειφόρο θεωρείται το σχολείο εκείνο το οποίο μέσω της οργάνωσης, της υπόστασης και της λειτουργίας του, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο καλής πρακτικής τόσο για τους μαθητές όσο και για την κοινωνία, να προμηθεύει με γνώσεις τους μαθητές και να τους καλλιεργεί δεξιότητες ώστε να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας ικανά να αντιμετωπίζουν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα και να διαμορφώνουν το μέλλον με όρους περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας.

Το πρόγραμμα Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο προσπαθεί να ενεργοποιήσει μηχανισμούς μετασχηματισμού του σχολείου σε αειφόρο. Υιοθετείται η ολιστική προσέγγιση του σχολείου ως οργανισμού ώστε οι εκπαιδευτικοί και να ενθαρρυνθούν να εμπλακούν σταδιακά σε διαδικασίες μετασχηματισμού του σχολείου τους και να παρακολουθούν την πορεία των αλλαγών που επιφέρει η αειφορία στο σχολείο.

Στο πλαίσιο αυτό, η εισαγωγή της αειφορίας στο σχολείο οργανώνεται γύρω από οκτώ πυλώνες, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευτικοί να εμπλακούν σε διαδικασίες μετασχηματισμού του σχολείου τους και η παρακολούθηση της πορείας τους προς την αειφορία να γίνεται βάσει κατηγοριοποιημένων –συγκεκριμένων πυλώνων με τα σχετικά κριτήρια κάθε ενός από αυτούς.
1ος Πυλώνας: Δημοκρατία και συμμετοχή
2ος Πυλώνας: Προαγωγή Μάθησης
3ος Πυλώνας: Προαγωγή τεχνών και πολιτισμού
4ος Πυλώνας: Αειφορικό κτίριο και αυλή
5ος Πυλώνας: Εξοικονόμηση ενέργειας / πολιτική μετακινήσεων
6ος Πυλώνας: Εξοικονόμηση πόρων/ νερό και απορρίμματα
7ος Πυλώνας: Προαγωγή υγείας στο σχολείο
8ος Πυλώνας: Από την τοπική στην πλανητική κλίμακα
Για τη διευκόλυνση του έργου των εκπαιδευτικών η Παιδαγωγική και Επιστημονική ομάδα του Προγράμματος παράγει εκπαιδευτικό υλικό, οργανώνει ημερίδες, σεμινάρια, θερινά πανεπιστήμια και συνέδρια, επιδιώκει την αλληλεπίδραση των σχολείων του προγράμματος μεταξύ τους και υποστηρίζει διακριτικά τα σχολεία που το επιθυμούν.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.

https://aeiforosxoleio.wixsite.com/website

Οι Δράσεις μας
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ