ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Το πρόγραμμα “7 Most Endangered” / (“7 πιο Eπαπειλούμενα”) προσδιορίζει τα πιο απειλούμενα μνημεία, τοποθεσίες και τοπία στην Ευρώπη και κινητοποιεί δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους σε όλα τα επίπεδα ώστε να επιτευχθεί ένα βιώσιμο μέλλον για αυτά τα πολύτιμα στοιχεία της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα “7 Most Endangered” ξεκίνησε το 2013 από την Europa Nostra με το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ως ιδρυτικό εταίρο και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης ως εταίρο. Υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Creative Europe / «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος δικτύωσης της Europa Nostra «Sharing Heritage – Sharing Values» (2017-2020).

Κάθε δύο χρόνια, δημοσιεύεται ένας νέος κατάλογος 7 περιοχών κληρονομιάς σε κίνδυνο στην Ευρώπη.

Πολυεπιστημονικές ομάδες ειδικών στον χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς και οικονομικοί εμπειρογνώμονες πραγματοποιούν διερευνητικές αποστολές στους επιλεγμένους τόπους και βοηθούν στη διαμόρφωση ενός εφικτού σχεδίου δράσης για καθέναν από αυτούς.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις αντιπροσωπείες χωρών της Europa Nostra, τα μέλη και τους συνεργαζόμενους οργανισμούς, καθώς και από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε χώρες όπου δεν εκπροσωπείται ακόμη η Europa Nostra.

Οι Δράσεις μας
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ