Για τον Πολιτισμό

Η ΕΛΛΕΤ από την ίδρυσή της, αντιμετωπίζει το ανθρωπογενές περιβάλλον ως άρρηκτα συνδεδεμένο με την φύση. Η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της χώρας μας αποτελούν πυλώνα ανάπτυξής της και οφείλουν να είναι προτεραιότητά της.

Στους επιτυχείς αγώνες της ΕΛΛΕΤ συγκαταλέγονται η κήρυξη ως μνημείο του συνόλου του Κτήματος Τατοΐου, η υποδειγματική αποκατάσταση βυζαντινών μνημείων, η διάσωση της Πλάκας (ένας αγώνας που συνεχίζεται), του αρχαίου Πύργου της Κέας και η προστασία σημαντικών παραδοσιακών οικισμών. Και ακόμα, η ΕΛΛΕΤ μερίμνησε για την για την διάσωση σημαντικών μνημείων εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων, όπως το καμπαναριό του Αγ. Γεωργίου στη Βενετία, ο Αγ. Παντελεήμων στην Καππαδοκία, η Τράπεζα της Μονής Σινά κ.α.