Για το Περιβάλλον

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία του αποτελεί βασικό πυλώνα δράσης της ΕΛΛΕΤ από την ίδρυσή της.

Με συνεχείς αγώνες –όπως η πρώτη προστασία των Πρεσπών, η ίδρυση του θαλάσσιου πάρκου Αλοννήσου, η προστασία του τοπίου των Δελφών, του Νότιου Σαρωνικού, του Αχελώου, του Μαραθώνα και τόσα άλλα– η ΕΛΛΕΤ συσπειρώνει την κοινωνία των πολιτών και προσφέρει τεκμηριωμένες λύσεις σ’ έναν συνεχή διάλογο με την Πολιτεία, για την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας μας.