Τοπικές Επιτροπές

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, κατ’ εξοχήν παράδειγμα της Κοινωνίας των Πολιτών, έχει εδώ και πολλά χρόνια πολύτιμη συνεργασία με Τοπικές Επιτροπές που αντιπροσωπεύουν την Κοινωνία των Πολιτών στον τόπο τους.

Στην ΕΛΛΕΤ πιστεύουμε ότι η συμμετοχή και η δράση των πολιτών στην αντιμετώπιση των προβλημάτων περιβάλλοντος και πολιτισμού είναι η λυδία λίθος για την επιτυχία κάθε προσπάθειας. Η συνειδητοποίηση, κινητοποίηση και συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, η υπευθυνότητά τους για όσα συμβαίνουν στον τόπο τους, το παράδειγμά τους για τους άλλους συμπολίτες τους και για τις επόμενες γενιές, είναι βασική προϋπόθεση για την αλλαγή της νοοτροπίας που θέλει να ενδιαφερόμαστε μόνον για το σπίτι μας και όχι για την γειτονιά μας.

Οι Τοπικές Επιτροπές της ΕΛΛΕΤ επισημαίνουν τα προβλήματα, προτείνουν λύσεις, κινητοποιούν την κοινότητα. Και όπου χρειάζονται βοήθεια η ΕΛΛΕΤ είναι παρούσα για να την προσφέρει. Είτε αφορά εξειδικευμένες γνώσεις και μελέτες, είτε αφορά χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων, είτε αφορά νέες ιδέες και λύσεις.