Ειδικά Συμβούλια

Η ΕΛΛΕΤ διαθέτει μια σειρά από ειδικά συμβούλια που ασχολούνται με συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος και αποτελούνται από διακεκριμένους επιστήμονες που συμβάλουν με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους σε εθελοντική βάση.