ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Όροι Χρήσης

 1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

  1.1 Αυτή η σελίδα (μαζί με την Πολιτική Απορρήτου) εξηγεί τους όρους χρήσης με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας [www.ellet.gr] (η «Ιστοσελίδα»). Η πρόσβασή σας και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης και ότι συμφωνείτε στην τήρησή τους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε όπως αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας.

  1.2 Η Ιστοσελίδα είναι μία ιστοσελίδα που λειτουργεί από την ΕΛΛΕΤ με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΕΤ», η οποία εδρεύει επί της οδού Τριπόδων αρ. 28 στην Πλάκα, Αθήνα, Ν. Αττικής, με Τ.Κ.: 10558 (εφεξής η «ΕΛΛΕΤ»).

  1.3 Όλες οι αναφορές σε «μας», «εμάς» ή «εμείς», στους παρόντες Όρους Χρήσης θεωρείται ότι αναφέρονται στην ΕΛΛΕΤ.


 2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

  2.1 Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στην Ιστοσελίδα μας χωρίς ειδοποίηση (δείτε παρακάτω). Η ΕΛΛΕΤ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

  2.2 Κατά καιρούς, ενδέχεται να περιορίσουμε την πρόσβαση σε χρήστες σε ορισμένα μέρη της Ιστοσελίδας μας ή σε ολόκληρη την Ιστοσελίδα μας. Εάν παραστεί ανάγκη, η ΕΛΛΕΤ δύναται να αναστείλει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή να διακόψει αυτή επ’ αόριστον.

  2.3 Εάν επιλέξετε, ή σας παρέχεται, κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιοδήποτε άλλο κομμάτι πληροφοριών ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις αποκαλύπτετε σε τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε έχει επιλεγεί από εσάς είτε έχει διατεθεί από εμάς, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης.

  2.4 Είστε υπεύθυνοι να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές/διαρρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας. Επιπλέον είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της δικής σας σύνδεσης στο internet είναι ενήμερα για τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται προς αυτούς.


 3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

  3.1 Έχουμε το δικαίωμα να απαγορεύσουμε και/ή να διακόψουμε την εκπομπή της Ιστοσελίδας (ή την λειτουργία ορισμένων από τις υπηρεσίες της) σε οποιονδήποτε χρήστη, σε περιπτώσεις που ευλόγως κρίνουμε ότι αυτή η πρόσβαση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο εμάς και/ή τον χρήστη ή άλλο τρίτο πρόσωπο, καθώς και όταν ο χρήστης έχει παραβιάσει τους Όρους Χρήσης και/ή τον νόμο.

  3.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την λειτουργία της Ιστοσελίδας (ή την λειτουργία ορισμένων από τις υπηρεσίες της) λόγω εργασιών αναβάθμισης, βελτίωσης του λογισμικού ή βελτίωσης των λειτουργιών ασφαλείας του. Σε αυτήν την περίπτωση, η Ιστοσελίδα δεν θα είναι προσβάσιμη από τους χρήστες.


 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

  4.1 Η Ιστοσελίδα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα κείμενα, σχέδια, σήματα, γραφικά, εικονίδια, εικόνες και σε άλλα στοιχεία στην συγκεκριμένη Ιστοσελίδα (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΛΛΕΤ ή περιλαμβάνονται σε αυτήν με άδεια του σχετικού κατόχου.

  4.2 Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου χωρίς τη γραπτή άδεια της ΕΛΛΕΤ, εκτός εάν προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης ποινικής δίωξης.

  4.3 Με το παρόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ως εξής:

  (Ι) Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιασδήποτε σελίδας (-ων) από την Ιστοσελίδα μας για προσωπική αναφορά και μπορείτε να ενημερώσετε τρίτους εντός του οργανισμού σας για υλικό που δημοσιεύτηκε στην Ιστοσελίδα μας.

  (ΙΙ) Δεν πρέπει να τροποποιήσετε το έγγραφο ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού που έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο ή ηχητικά στοιχεία ή τυχόν γραφικά, ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

  (ΙΙΙ) Η ιδιότητά μας (και αυτή των αναγνωρισμένων συντελεστών) ως δημιουργών υλικού στην Ιστοσελίδα μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

  (ΙV) Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα μέρος του υλικού στην Ιστοσελίδα μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε άδεια για αυτό από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

  (V) Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μας κατά παράβαση αυτών των Όρων Χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας θα παύσει αμέσως και πρέπει, κατά την διακριτική μας ευχέρεια, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του υλικού που έχετε επεξεργαστεί.

  (VI) Ως προϋπόθεση για την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι δεν θα την χρησιμοποιήσετε για οποιονδήποτε σκοπό που απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή με τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που μπορεί να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να δημιουργήσει αστική ευθύνη ή να παραβιάζει οποιονδήποτε άλλο νόμο και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε τυχόν παραβατικό, απειλητικό, ψευδές, παραπλανητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, χυδαίο, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή προσβλητικό περιεχόμενο. Θα συνεργαστούμε πλήρως με οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή θα συμμορφωθούμε με δικαστικές αποφάσεις που ζητούν ή διατάσσουν την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιες πληροφορίες ή περιεχόμενο. Δηλώνετε επίσης ότι θα μας ενημερώσετε μόλις αντιληφθείτε τυχόν παράνομη ή απαγορευμένη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας από τρίτα μέρη.


 5. Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

  5.1 Το υλικό που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα μας παρέχεται χωρίς δηλώσεις ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβεια του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς και τρίτα μέρη τα οποία συνδέονται με εμάς, δεν ευθυνόμαστε για:

  (Ι) οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που υπέστη οποιοσδήποτε χρήστης σε σχέση με την Ιστοσελίδα μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης της Ιστοσελίδας μας, οποιωνδήποτε ιστοτόπων συνδέονται με αυτήν και οποιουδήποτε περιεχομένου δημοσιεύτηκε σε αυτήν.

  5.2 Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από δική μας αμέλεια, ούτε την ευθύνη μας για δόλια ψευδή δήλωση ή ψευδή παρουσίαση ενός θεμελιώδους ζητήματος, ούτε τυχόν άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.


 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

  6.1 Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικές με εσάς σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας, συναινείτε σε αυτήν την επεξεργασία και δηλώνετε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς είναι ακριβή.


 7. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

  7.1 Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μια λειτουργία που σας επιτρέπει να αναρτάτε περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα μας ή να έρθετε σε επαφή με άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα περιεχομένου που αναπτύσσονται παρακάτω. Εγγυάστε ότι οποιαδήποτε τέτοια συνεισφορά συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα και μας αποζημιώνετε για τυχόν παραβίαση αυτής της εγγύησης.

  7.2 Τυχόν περιεχόμενο το οποίο αναρτάτε στην Ιστοσελίδα μας θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιοκτησιακό και έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε, να αντιγράψουμε, να διανείμουμε και να αποκαλύψουμε σε τρίτους οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο για οποιονδήποτε σκοπό. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος ισχυρίζεται ότι τυχόν περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε ή αναρτήθηκε από εσάς στην Ιστοσελίδα μας, συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ή του δικαιώματός του στην ιδιωτικότητα.

  7.3 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι έναντι τρίτων για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε περιεχομένου δημοσιεύτηκε από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη της Ιστοσελίδας μας.

  7.4 Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή ανάρτηση που πραγματοποιείτε στην Ιστοσελίδα μας εάν, κατά τη γνώμη μας, τέτοιο περιεχόμενο δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου που καθορίζονται παρακάτω.


 8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  8.1 Το Περιεχόμενο στην παρούσα Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές μπορεί να γίνονται περιοδικά σε αυτήν την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε τακτικά τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε ότι η παρούσα Ιστοσελίδα θα λειτουργεί χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι είναι συμβατή με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό σας, ότι θα είναι ασφαλής ή ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται στην Ιστοσελίδα και ότι ο διακομιστής που παρέχει την Ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένος από ιούς ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο λογισμικό.

  8.2 Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, οι χρήστες αποδέχονται ότι έχουμε το δικαίωμα να αλλάζουμε ή / και να διακόπτουμε προσωρινά ή μόνιμα, ολόκληρο ή μέρος της Ιστοσελίδας, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στους χρήστες. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αρνητική, τυχαία, συμβατική ή άλλη) που προκύπτει από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στην Ιστοσελίδα, τη διακοπή του συνόλου ή τμημάτων αυτής, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή λήψη υπηρεσίας ή την απώλεια του περιεχομένου τους, καθώς και την ύπαρξη τυχόν σφάλματος. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιαδήποτε στιγμή προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία όλου ή μέρους της Ιστοσελίδας για συντήρηση ή αναβάθμιση ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

  8.3 Όλο το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές και σας παρέχεται “ως έχει”, χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων καταλληλότητας, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη-παραβίασης. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, ούτε εγγυόμαστε ούτε δηλώνουμε ότι η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου από εσάς δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή ότι το περιεχόμενο θα είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την αποτυχία οιασδήποτε από τις υπηρεσίες μας που προσφέρονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα.


 9. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  9.1 Η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε εμείς, ούτε οποιοσδήποτε εκ των υπαλλήλων, διευθυντών και αντιπροσώπων μας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που συμμετέχει στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση της Ιστοσελίδας, είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, επακόλουθη ή τυχόν άλλη ζημία οποιουδήποτε είδους, η οποία προκύπτει από, ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας ή αυτού του περιεχομένου, είτε βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αυστηρής ευθύνης ή κάτι άλλο, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιου είδους ζημιών.


 10. ΙΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

  10.1 Δεν πρέπει να κάνετε κακή χρήση της Ιστοσελίδας μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, ιούς trojans, worms, logic bombs» ή άλλο περιεχόμενο που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένη ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένη στην Ιστοσελίδα μας. Δεν πρέπει να επιτεθείτε στην Ιστοσελίδα μας μέσω μιας επίθεσης που σχετίζεται με άρνηση παροχής υπηρεσίας ή μιας διανομής επίθεσης που σχετίζεται με άρνηση παροχής υπηρεσίας.

  10.2 Η παραβίαση αυτής της διάταξης, ενέχει ποινική ευθύνη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας θα παύει αμέσως.

  10.3 Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που προκαλείται από μια διανεμημένη επίθεση που σχετίζεται με άρνηση παροχής υπηρεσίας, από ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα υπολογιστών, δεδομένα ή άλλο περιουσιακό σας στοιχείο λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας μας ή στη λήψη οποιουδήποτε υλικού δημοσιεύτηκε σε αυτήν ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτήν. 11. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

  11.1 Μπορείτε να συνδεθείτε στην αρχική μας σελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο δίκαιο και νόμιμο, ο οποίος δεν βλάπτει ή εκμεταλλεύεται τη φήμη μας, αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να προτείνετε οποιαδήποτε μορφή σύνδεσης, έγκρισης ή προώθησης από την πλευρά μας, όπου δεν υπάρχει.

  11.2 Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο από οποιαδήποτε ιστοσελίδα η οποία δεν σας ανήκει.

  11.3 Η Ιστοσελίδα μας δεν πρέπει να πλαισιώνεται από κανέναν άλλο ιστότοπο, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο για οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μας εκτός από την αρχική σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση. Ο ιστότοπος από τον οποίο συνδέεστε πρέπει να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

  11.4 Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο υλικό στην Ιστοσελίδα μας εκτός από εκείνο που αναφέρεται παραπάνω, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην διεύθυνση [elet@ellinikietairia.gr].


 12. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

  12.1 Όπου η Ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτα μέρη, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τις πληροφορίες σας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστοτόπων ή πόρων, και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτούς ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από την χρήση τους από εσάς.


 13. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

  13.1 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας:

  (Ι) Με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα τοπικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.

  (ΙΙ) Με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος, ή έχει οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα.

  (ΙΙΙ) Για το σκοπό της βλάβης ή της απόπειρας βλάβης ανηλίκων με οποιονδήποτε τρόπο.

  (ΙV) Για αποστολή, λήψη εν γνώσει, μεταφόρτωση, λήψη, χρήση ή επαναχρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού που δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου αυτών των Όρων Χρήσης.

  (V) Για την μετάδοση, ή την προμήθεια αποστολής, τυχόν ανεπιθύμητου ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παρόμοιας προσέλκυσης (spam).

  (VI) Για να μεταδώσετε εν γνώσει σας τυχόν δεδομένα, να στείλετε ή να μεταφορτώσετε οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware ή άλλα επιβλαβή προγράμματα, ή κώδικα που έχει σχεδιαστεί για να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστή ή εξοπλισμού του.

  13.2 Συμφωνείτε επίσης:

  (Ι) Να μην αναπαραγάγετε, επαναλαμβάνετε, αντιγράφετε ή επαναπωλείτε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μας κατά παράβαση των διατάξεων των Όρων Χρήσης.

  (ΙΙ) Nα μην έχετε πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, να μην παρεμβαίνετε, καταστρέφετε ή να διακόπτετε:

  (i) οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μας·
  (ii) οποιοδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο στο οποίο είναι αποθηκευμένη η Ιστοσελίδα μας·
  (iii) οποιοδήποτε λογισμικό χρησιμοποιείται κατά την παροχή της Ιστοσελίδας μας· ή
  (iv) οποιοδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο ή λογισμικό που ανήκει ή χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε τρίτο.


 14. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

  14.1 Θα καθορίσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, εάν υπήρξε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας μας από εσάς. Όταν προκύψει παραβίαση των Όρων Χρήσης, ενδέχεται να προβούμε σε ενέργειες τις οποίες κρίνουμε ως κατάλληλες.


 15. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

  15.1 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα σε οποιοδήποτε λογισμικό που διατίθεται προς λήψη από την Ιστοσελίδα (εφεξής “Λογισμικό”), ανήκουν σε εμάς ή στους προμηθευτές / δικαιοπαρόχους μας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληροφορίες στην παρούσα Ιστοσελίδα, ίσως χρειαστεί να συνάψετε συμφωνίες αδειοδότησης χρήσης με τρίτους παρόχους λογισμικού. Η ικανότητά σας να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτάται από το εάν έχετε συνάψει τέτοιες συμφωνίες αδειοδότησης χρήσης. Η χρήση του Λογισμικού από εσάς διέπεται από τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας άδειας χρήσης που μπορεί να συνοδεύει ή να συμπεριλαμβάνεται στο Λογισμικό. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη ρύθμιση τέτοιων αδειών. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε Λογισμικό εκτός εάν συμφωνείτε με μια τέτοια συμφωνία άδειας χρήσης. Όταν κάνετε λήψη λογισμικού από την παρούσα Ιστοσελίδα, το κάνετε με δική σας ευθύνη.


 16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  16.1 Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτήν τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα κατά καιρούς για να λαμβάνετε υπόψη τυχόν αλλαγές που κάναμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης μπορεί επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ειδοποιήσεις που δημοσιεύονται αλλού στην Ιστοσελίδα μας.


 17. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  17.1 Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με περιεχόμενο το οποίο εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο [elet@ellinikietairia.gr].


 18. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  18.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από την ελληνική νομοθεσία, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί επιλογής νόμου. Τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας που βρίσκονται στην Ελλάδα, θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε, αλλά και για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από, σχετίζονται με ή αφορούν αυτούς τους Όρους Χρήσης ή / και την Ιστοσελίδα ή στις οποίες οι παρόντες Όροι Χρήσης ή / και η Ιστοσελίδα είναι υλικό γεγονός.

  18.2 Εάν αποφασίσουμε να παραιτηθούμε από οποιαδήποτε παραβίαση υποχρέωσης προκύπτουσας από αυτούς τους Όρους Χρήσης, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε παραιτηθεί από οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ή μελλοντικές παραβιάσεις. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης είναι αθροιστικά και δεν αποκλείουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία.

  18.3 Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων Χρήσης κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αποποιήσεων εγγύησης και των περιορισμών ευθύνης ανωτέρω, τότε η άκυρη εκτελεστή διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από μια έγκυρη, εκτελεστή διάταξη, η οποία ταιριάζει περισσότερο με την πρόθεση της αρχικής διάταξης και το υπόλοιπο της συμφωνίας θα συνεχίσει να ισχύει.
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ