ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Προκήρυξη: θέση εργασίας συνεργάτη με εμπειρία σε διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς

Νέα - 10.2.2023

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) ζητά άμεσα συνεργάτη με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς.


Απαραίτητα Προσόντα:
• Προπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα μηχανικών ή κοινωνικών επιστημών.

• Μεταπτυχιακές σπουδές, ή εργασιακή εμπειρία, σε θέματα συναφή με την διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς

• Εμπειρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα, σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς

• Άριστος χειρισμός ελληνικής γλώσσας

• Άριστος χειρισμός αγγλικής γλώσσας

• Άνεση επικοινωνίας και παρουσίασης

• Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών


Επιθυμητά Προσόντα:
• Συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού

• Δυνατότητα ολιγοήμερων ταξιδιών εκτός Αθηνών στο πλαίσιο δράσεων της ΕΛΛΕΤ

• Ευχέρεια στην χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης


Αποστολή βιογραφικού σημειώματος με μια φωτογραφία και δύο συστατικές επιστολές έως
27 Φεβρουαρίου 2023, στο isminik@ellinikietairia.gr

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ