ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Προκήρυξη: θέση εργασίας συνεργάτη fundraising / εκδηλώσεων

Νέα - 17.2.2022 - Fund-Raising (SOK)

Η ΕΛΛΕΤ ζητά άμεσα συνεργάτη με πείρα στην εξεύρεση πόρων (fundraising), εντός και εκτός Ελλάδος, και με πείρα σε οργάνωση εκδηλώσεων:

  • Να έχει την ικανότητα σύνταξης προτάσεων για εξεύρεση πόρων σε συνεργασία με άλλα τμήματα της ΕΛΛΕΤ
  • Nα έχει πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
  • Nα έχει επικοινωνιακά χαρίσματα, κοινωνική άνεση, άνεση λόγου και να εμπνέει σεβασμό
  • Να χειρίζεται με άνεση διάφορα επικοινωνιακά και γραφιστικά προγράμματα Η/Υ
  • Nα έχει γνώση και πείρα σε social media για την σωστή προώθηση των θέσεων της ΕΛΛΕΤ
  • Να έχει όραμα και ενθουσιασμό για την προώθηση των θέσεων της ΕΛΛΕΤ για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος με μια φωτογραφία και δύο συστατικές επιστολές έως 28 Φεβρουαρίου 2022, στο isminik@ellinikietairia.gr

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ