ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Προκήρυξη: θέση εργασίας συνεργάτη Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς

Νέα - 08.2.2022 - Architectural Heritage (SAK)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Συνεργάτης Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς


Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) αναζητεί νέο/νέα συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (ΣΑΚ), με ιδιαίτερη αγάπη και γνώσεις για την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου μας, με επικοινωνιακές ικανότητες και οργανωτικές ικανότητες.

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Αρχιτεκτονικής η Πολιτικού Μηχανικού.
• Μεταπτυχιακές σπουδές η εργασιακή εμπειρία σε θέματα αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και συνόλων, ή/και εργασιών που σχετίζονται με την διαχείριση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
• Άριστος χειρισμός ελληνικής γλώσσας
• Άριστος χειρισμός αγγλικής γλώσσας
• Ευχέρεια στην χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
• Άριστη γνώση προγραμμάτων Office Suite και Photoshop
• Ευχέρεια στην οικονομική παρακολούθηση προγραμμάτων του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (ΣΑΚ)

Επιθυμητά Προσόντα:
• Εμπειρία στη συμμετοχή ή/και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
• Συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού
• Ικανότητα φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων
• Δυνατότητα ολιγοήμερων ταξιδιών εκτός Αθήνας, στο πλαίσιο δράσεων του ΣΑΚ

Αρμοδιότητες:
• Διαχείριση και παρακολούθηση μελετών και έργων αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων, και μνημείων και ανάδειξης και προστασίας αρχαιολογικών χώρων
• Οικονομική και διοικητική διαχείριση μελετών αποκατάστασης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
• Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία είναι ή θα είναι εταίρος η ΕΛΛΕΤ
• Διοργάνωση ημερίδων και διαλέξεων σχετικών με τα ενδιαφέροντα του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
• Σύνταξη χορηγικών προτάσεων χρηματοδότησης ή/και προτάσεων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα
• Τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και των επιτροπών του
• Συμβολή και σε άλλους τομείς του έργου της ΕΛΛΕΤ σε συνεργασία με τους άλλους συνεργάτες της, όποτε χρειαστεί
• Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες και μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
• Προβολή του έργου του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και της ΕΛΛΕΤ γενικότερα

Παρακαλούμε να αποστείλετε βιογραφικό με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία σας και δύο συστατικές επιστολές στο email isminik@ellinikietairia.gr μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2022.

 

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ