ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Προκήρυξη: Γραμματειακή Υποστήριξη / Οργάνωση Εκδηλώσεων

Νέα - 23.12.2022

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓIA ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) αναζητεί νέο/νέα με εμπειρία στην οργάνωση εκδηλώσεων, για πλήρη απασχόληση. 

Επιθυμητά προσόντα:

–        Πτυχίο Α.Ε.Ι.

–       Πολύ καλή γνώση ελληνικών και αγγλικών (γραπτά και προφορικά)

–       Μεγάλη ευχέρεια στην χρήση προγραμμάτων Η/Υ

–       Εμπειρία στην οργάνωση εκδηλώσεων και γραμματειακή υποστήριξη

–       Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

Αρμοδιότητες:

–       Οργάνωση εκδηλώσεων / ανάληψη γραμματειακής υποστήριξης που τις αφορά

–       Γραμματειακή υποστήριξη τρέχουσας καθημερινότητας της ΕΛΛΕΤ

–       Διαχείριση/ενημέρωση καταλόγου μελών και συνδρομές

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 16 Ιανουαρίου 2023

Παρακαλούμε αποστείλατε στο email: isminik@ellinikietairia.gr:

–       Βιογραφικό σημείωμα

–       2 συστατικές επιστολές

–       Πρόσφατη φωτογραφία

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ