ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Προκήρυξη για την πρόσληψη social media manager

Νέα - 04.12.2023

Ο Φορέας
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) -μια από τις πλέον δραστήριες ΜΚΟ στην Ελλάδα με πολυσχιδές έργο 50 ετών στην προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς (www.ellet.gr) αναζητά Social Media Manager για part-time απασχόληση.

Αρμοδιότητες
– Διαχείριση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της ΕΛΛΕΤ
– Χρήση Google Analytics
– Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας της ΕΛΛΕΤ

Απαραίτητα Προσόντα
– Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (ιδανικά 2ετής)
– Πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε Πολιτιστική Διαχείριση / ΜΜΕ / Νέες Τεχνολογίες ή σχετικό
– Εμπειρία στη χρήση Google Analytics
– Πολύ καλή χρήση της ελληνικής και αγγλικής
– Αναλυτικές δεξιότητες και κατανόηση του ψηφιακού οικοσυστήματος
– Καλή χρήση creative software (ενδεικτικά: Adobe suite κ.α.)
– Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

Αμοιβή
Η αμοιβή θα καθοριστεί ανάλογα με τα προσόντα του ανάδοχου.

Μορφή Απασχόλησης και Τόπος Εκτέλεσης του Έργου
Ο ανάδοχος θα προσληφθεί (part-time) από την ΕΛΛΕΤ και θα κληθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σε μέρες και ώρες γραφείου κατόπιν συμφωνίας.

Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής των Αιτήσεων
20 Δεκεμβρίου 2023. H υποβολή του βιογραφικού γίνεται στο email: sepi@ellinikietairia.gr

Πληροφορίες
Κατερίνα Στεμπίλη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΕΛΛΕΤ / Email: sepi@ellinikietairia.gr , Τηλ: 210-32 25 245 (εσωτ. 108).

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ