ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Προκήρυξη για σημαντική θέση εργασίας στην ΕΛΛΕΤ

Νέα - 27.10.2021

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠΟΡΩΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ζητάει πεπειραμένο συνεργάτη με συντονιστικές και διοικητικές ικανότητες και με πείρα στην εξεύρεση πόρων εντός και εκτός Ελλάδος:

  • Nα έχει πραγματικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον τον πολιτισμό και την πολιτιστική μας κληρονομιά, και να παρακολουθεί τον Ελληνικό και διεθνή προβληματισμό για σχετικά θέματα.
  • Nα έχει όραμα, έμπνευση, κοινωνικές ευαισθησίες, κοινωνική άνεση, και να εμπνέει σεβασμό στους ανθρώπους γύρω του.
  • Να είναι συμπαθής, ευγενής, σεμνός, με ήθος, επικοινωνιακός, να έχει άνεση λόγου.
  • Να μιλάει και να γράφει πολύ καλά Ελληνικά και Αγγλικά.
  • Να έχει βασικές οικονομικές γνώσεις.
  • Να έχει άνεση στην επικοινωνία.
  • Nα συντονίζει όλους τους υπεύθυνους για την προβολή της ΕΛΛΕΤ, για την σωστή προώθηση του έργου της (media, social media, site κλπ), ως και για την σωστή προώθηση των θέσεων της εταιρείας όπου αυτό χρειάζεται.
  • Nα συντονίζει και να αξιολογεί την πορεία των έργων της ΕΛΛΕΤ σε μηνιαία βάση και ενημερώνει την Διοικούσα Επιτροπή.
  • Να είναι διαθέσιμος να ταξιδέψει και να εκπροσωπήσει την ΕΛΛΕΤ όταν του ζητηθεί.

Φωτογραφία και συστατικές επιστολές απαραίτητες.
Αποστολή βιογραφικού μέχρι 20 Νοεμβρίου 2021 στο isminik@ellinikietairia.gr

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ