ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Προκήρυξη Έργου: Συντονισμός προγράμματος ενημέρωσης - εκπαίδευσης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών

Νέα - 22.2.2022

Ο Φορέας:
Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) είναι μια από τις πλέον δραστήριες ΜΚΟ στην Ελλάδα με πολυσχιδές έργο 50 ετών στην προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Αντικείμενο του προγράμματος:
Η ΕΛΛΕΤ έχει αναλάβει την υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης-εκπαίδευσης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στις περιοχές: Βίλια Αττικής, Κοινότητα Αρχαίας Πίσας (Μιράκα) Ηλείας και Λίμνη Ευβοίας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με ειδικούς σε θέματα δασικής διαχείρισης και τα Δασαρχεία της εκάστοτε περιοχής.

Το έργο του/της αναδόχου:
Κατά τις επισκέψεις στις τρεις περιοχές μελέτης ο/η ανάδοχος θα πρέπει να:
• Αναγνωρίσει την περιοχή και αξιολογήσει/ χαρτογραφήσει την καύσιμη ύλη της περιοχής για να είναι δυνατή η πρόβλεψη συμπεριφοράς πυρκαγιάς.
• Συνεργαστεί με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες της περιοχής.
• Αναζητήσει αίθουσα και τεχνικά μέσα για τις ομιλίες-εκπαίδευση.
• Ενημερώσει περιληπτικά τους στόχους του προγράμματος της ΕΛΛΕΤ.
• Συνεννοηθεί και καταγράψει τα στοιχεία των κατοίκων που επιθυμούν να ενταχθούν στην εθελοντική ομάδα.
• Καθορίσει τις ημερομηνίες των επισκέψεων των ομιλητών.

Θα μεριμνήσει για:
• τη διάδοση των αποτελεσμάτων σε φορείς και πολίτες της περιοχής.
• την τηλεφωνική συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς για την ημερομηνία και τον τόπο κάθε συνάντησης.
• ενημερωτικό υλικό/ συνεντεύξεις στον τοπικό τύπο κλπ.

Απαραίτητα Προσόντα:
Ο/η ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει:
• Πτυχίο Πανεπιστημίου
• Γνώσεις διαχείρισης δασικών πυρκαγιών (πρόληψη, καταστολή).
• Δυνατότητα επίσκεψης στις τρεις περιοχές μελέτης.
• Ενδιαφέρον για τα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος επί του αντικειμένου της ΕΛΛΕΤ.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
• Ευχέρεια ομιλίας και επικοινωνίας.

Επιθυμητά προσόντα:
• Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.
• Γνώση ξένων γλωσσών.

Απαραίτητες δεξιότητες:
• Ομαδικό πνεύμα, συνεργασία, συνέπεια, ευελιξία και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων.

Χρονοδιάγραμμα του έργου:
• Μάρτιος 2022-Σεπτέμβριος 2022.

Αμοιβή:
• Η αμοιβή θα καθοριστεί ανάλογα με τα προσόντα του ανάδοχου. Στην αμοιβή θα συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ και οι λοιπές νόμιμες κρατήσεις.

Μορφή Απασχόλησης και Τόπος Εκτέλεσης του Έργου:
Ο ανάδοχος θα συνάψει σύμβαση έργου με την ΕΛΛΕΤ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι διαθέσιμος για συνεργασία και συναντήσεις με το προσωπικό της ΕΛΛΕΤ όποτε του ζητηθεί. Τα έξοδα μετακινήσεων του αναδόχου θα προστεθούν στην προβλεπόμενη αμοιβή. Κάθε υποψήφιος καλείται να υποβάλλει δυο συστατικές επιστολές και μια πρόσφατη φωτογραφία.

Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής των Αιτήσεων:
6 Μαρτίου 2022. H υποβολή του βιογραφικού και του πίνακα έργων γίνεται στο email: entopia@ellinikietairia.gr. Για την τελική επιλογή ο/η υποψήφιος θα κληθεί σε συνέντευξη.

Πληροφορίες:
Μιλτιάδης Λάζογλου, Δρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόμος, Email: entopia@ellinikietairia.gr, Τηλ: 210-33 16 955 (εσωτ. 114).

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ