ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Παγκόσμια Ημέρα Δασών

Νέα - 20.3.2023

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΩΝ
Η έναρξη της εαρινής ισημερίας καθιερώθηκε και ως «Παγκόσμια Ημέρα Δασών» με σκοπό την ευαισθητοποίηση των κοινωνιών και των πολιτών, για την προστασία τους.

Το δάσος, Μιλτιάδης Μαλακάσης

Τὸ δάσος ποὺ λαχτάριζες
ὥσπου νὰ τὸ περάσεις,
τώρα νὰ τὸ ξεχάσεις
διαβάτη ἀποσπερνέ.
Μιὰ αὐγινή, τὸ κούρσεψαν
ἀνίδρωτοι λοτόμοι,
κι ἐκεῖ εἶναι τώρα δρόμοι
διαβάτη ἀποσπερνέ.

Τα δάση μας δίνουν πολλά!

  • Απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Για αυτήν τους την ικανότητα και μόνο, αποτελούν σημαντική θωράκιση κατά της κλιματικής αλλαγής, αφού παίζουν ρόλο ισορροπιστή στον παγκόσμιο κύκλο παραγωγής άνθρακα.
  • Καθαρίζουν  το νερό, λειτουργούν ως φυσικές δεξαμενές νερού. Τα παρόχθια δάση είναι «ζωντανά φίλτρα». Παρέχουν τροφή, φάρμακα, σώζουν ζωές!
  • Πάμπολλα σύγχρονα φάρμακα προέρχονται από φυτά των τροπικών δασών.
  • Είναι τόποι αναψυχής και ηρεμίας-πνευματικής ανάτασης.
  • Προσφέρουν ταυτότητα στην πολιτισμική μας κληρονομιά παρέχοντας στον άνθρωπο πληθώρα απτών και άυλων αξιών.
  • Συντηρούν τη βιολογική φυσική κληρονομιά. Χωρίς αυτά θα είχαν εξαφανιστεί πολλά φυτά, βακτήρια, μύκητες, ερπετά και αμφίβια, θηλαστικά, πτηνά, καθώς και μύθοι και θρύλοι της λαϊκής παράδοσης.
  • Υπάρχει μεγάλη ποικιλία τύπων δασών! Περιλαμβάνουν έναν κόσμο πλούσιο με διαφορετικούς τύπους οικοτόπων: υγροτόπους, πηγές και ρυάκια, θαμνώνες, ξέφωτα, πετρότοπους, βοσκημένα λιβάδια.
  • Είναι πολιτιστικά τοπία: τα αγροδασικά συστήματα είναι μέρος της κτηνοτροφικής και παραδοσιακής γεωργικής ανάπτυξης εδώ και χιλιετηρίδες.
  • Προστατεύουν τα εδάφη από τη διάβρωση συγκρατώντας το νερό.
  • Παράγουν ξύλο και όλα τα προϊόντα ξυλείας, σημαντική πηγή ενέργειας και υλικό κατασκευών.

Ωστόσο, παρόλα τα ανεκτίμητα οικολογικά, οικονομικά, κοινωνικά και υγειονομικά αγαθά που προσφέρουν, τα δάση κινδυνεύουν από πυρκαγιές, ξηρασίες, ξενικά είδη που προκαλούν ασθένειες συνέπεια της ανορθόλογης διαχείρισης, αποψίλωσης, εκτός σχεδίου δόμησης και υπερεκμετάλλευσης από τον άνθρωπο.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα των δασών υλοποιεί, στα 50 της χρόνια από την ίδρυσή της, προγράμματα και δράσεις που αφορούν την προστασία των δασών με την:
• Κατάρτιση και εκπαίδευση των τοπικών κοινωνιών για τη διαχείριση ακραίων γεγονότων πυρκαγιάς
• Διοργάνωση και τον συντονισμό επιστημονικών δράσεων και επικοινωνίας για τη διαχείριση και προστασία των δασών και των δασικών ειδών και με
• Πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις σε θεσμικά σχέδια διαχείρισης που αφορούν τα δάση και τις προστατευόμενες περιοχές.

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ