ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

COP28: Δήλωση υποστήριξης για την έναρξη της Ομάδας Φίλων της Δράσης για το Κλίμα με βάση τον Πολιτισμό.

Νέα - 08.12.2023

7 Δεκεμβρίου 2023


Δήλωση υποστήριξης

για την έναρξη στην COP28

της Ομάδας Φίλων της Δράσης για το Κλίμα με βάση τον Πολιτισμό.

Εκ μέρους των σχεδόν 1.500 οργανώσεων και ατόμων που έχουν υπογράψει την Παγκόσμια Έκκληση να τεθεί η πολιτιστική κληρονομιά, οι τέχνες και οι δημιουργικοί τομείς στο επίκεντρο της δράσης για το κλίμα, οι πολιτιστικές φωνές χαιρετίζουν την πολιτική δέσμευση των κρατών μελών του ΟΗΕ να υποστηρίξουν τη δράση για το κλίμα με βάση τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτή η πρωτοβουλία θεωρείται ένα κρίσιμο θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της υποστήριξης της εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού.

Στο πλαίσιο της COP28, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και η Βραζιλία ανακοίνωσαν την έναρξη της Ομάδας Φίλων της Δράσης για το Κλίμα με βάση τον Πολιτισμό στην UNFCCC (GFCBCA), ενός διεθνούς συνασπισμού κρατών μελών του ΟΗΕ με στόχο την ανάπτυξη πολιτικής δυναμικής για την αναγνώριση του πολιτισμού ως μοναδικά ισχυρής δύναμης και θετικού πόρου για μια πιο αποτελεσματική πολιτική για την κλιματική αλλαγή.

Ο σχηματισμός της Ομάδας Φίλων αποτελεί ένα εξαιρετικά επείγον και αναγκαίο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στην επίτευξη τόσο των στόχων μετριασμού όσο και των στόχων προσαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού – ελλείψεις που οφείλονται, εν μέρει, στην αποτυχία να αντιμετωπιστεί επαρκώς η πολιτιστική, ιστορική και ηθική διάσταση των αιτιών και των αντιδράσεων στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Η συνθετική έκθεση του Παγκόσμιου Απολογισμού (Global Stocktake synthesis report) που δημοσιεύθηκε από την UNFCCC τον Σεπτέμβριο διαπίστωσε ότι ο κόσμος δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της συμφωνίας του Παρισιού. Για την ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης, ανέφερε, οι κυβερνήσεις πρέπει να υποστηρίξουν “μετασχηματισμούς συστημάτων”, “προσεγγίσεις για ολόκληρη την κοινωνία”, “ολοκληρωμένη, χωρίς αποκλεισμούς χάραξη πολιτικής” και να ενισχύσουν άμεσα τις “κοινωνικές” ευνοϊκές συνθήκες, ενώ παράλληλα “να βρουν δημιουργικούς τρόπους για να ξεπεράσουν” τα “κοινωνικά εμπόδια και τα εμπόδια ικανοτήτων” και τις “απομονωμένες αντιδράσεις”.

Η Ομάδα Φίλων θα παράσχει μια χρήσιμη πλατφόρμα για την ανάδειξη των κρίσιμων και συχνά παραμελημένων κοινωνικοπολιτισμικών διαστάσεων που προτείνονται από τον Παγκόσμιο Απολογισμό. Αυτός ο διεθνής συνασπισμός κρατών μελών του ΟΗΕ θα:

● θα προωθήσει τη διεθνή συναίνεση σχετικά με την επείγουσα ανάγκη να συμπεριληφθεί ο πολιτισμός στην πολιτική για την κλιματική αλλαγή για πρωτοφανή συμμετοχικότητα στην παγκόσμια δράση για το κλίμα.
● Θα αντιμετωπίσει την απειλή που συνιστά η κλιματική αλλαγή για τους πολιτιστικούς τόπους, τις παραδοσιακές πρακτικές και τα συστήματα γνώσεων των αυτοχθόνων.
● Να υποστηρίξουν λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με βάση τον πολιτισμό στην COP28 και να δώσουν φωνή στις συζητήσεις για το κλίμα για την αλλαγή συμπεριφοράς.

Η έναρξη της Ομάδας Φίλων υπό τη συμπροεδρία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Βραζιλίας, οικοδεσπότες της COP28 και της COP30 αντίστοιχα, είναι ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της φιλοδοξίας να τεθεί η πολιτιστική κληρονομιά, οι τέχνες και οι δημιουργικοί τομείς στο επίκεντρο της δράσης για το κλίμα (Global Call to Put Cultural Heritage, Arts and Creative Sectors at the Heart of Climate Action). Οι στόχοι της Ομάδας Φίλων ευθυγραμμίζονται με την πολυετή δράση για το κλίμα και την υπεράσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς, των τεχνών και των δημιουργικών βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, των επιχειρήσεων δημιουργικού και σχεδιασμού, των πολιτιστικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και των τοπικών κυβερνήσεων και των δημοτικών αρχών. Δημιουργεί χώρο για τη γεφύρωση των κοινοτήτων του πολιτισμού και του κλίματος. Βασίζεται επίσης στη σταδιακή πρόοδο της COP26 και της COP27, όπως η συμπερίληψη του πολιτισμού στο πλαίσιο του παγκόσμιου στόχου για την προσαρμογή, καθώς και η ενισχυμένη εστίαση στον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά από την IPCC.

Η κοινωνία των πολιτών ενθαρρύνει και άλλα μέρη της UNFCCC να συμμετάσχουν στην GFCBA τις επόμενες ημέρες στην COP28 και πέραν αυτής. Το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η σύνδεση όλων των σημείων της δράσης για το κλίμα με βάση τον πολιτισμό μέσω της κατάθεσης και της έγκρισης της κοινής απόφασης εργασίας στην COP29 που θα οδηγήσει σε ένα νέο σχέδιο εργασίας της UNFCCC για τον πολιτισμό στην COP30.

Σχετικά με την Παγκόσμια Πρόσκληση για την τοποθέτηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, των τεχνών και των δημιουργικών τομέων στην καρδιά της δράσης για το κλίμα:

Η Παγκόσμια Πρόσκληση για να τεθεί η πολιτιστική κληρονομιά, οι τέχνες και οι δημιουργικοί τομείς στην καρδιά της δράσης για το κλίμα (Global Call to Put Cultural Heritage, Arts and Creative Sectors at the Heart of Climate Action) καθοδηγείται από έναν ποικιλόμορφο παγκόσμιο συνασπισμό. Ο συντονισμός της εκστρατείας της Παγκόσμιας Πρόσκλησης παρέχεται στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας του Δικτύου Πολιτισμού για την Κλιματική Κληρονομιά Climate Heritage Network στην COP28. Η ομάδα εργασίας συμπροεδρεύεται από την ΑΒΥ πριγκίπισσα Dana Firas (Petra National Trust) και τον Arch. Moe Moe Lwin Lwin (Southeast Asian Cultural Heritage Alliance (SEACHA) και The Siam Society). Η πριγκίπισσα Ντάνα έχει επίσης οριστεί ως απεσταλμένη του CHN στον υπουργικό διάλογο υψηλού επιπέδου για τη δράση για το κλίμα με βάση τον πολιτισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της COP28 στις 8 Δεκεμβρίου.

Επικεφαλής της εκστρατείας Global Call είναι η Alison Tickell του Julie’s Bicycle, ενός κορυφαίου μη κερδοσκοπικού οργανισμού, που κινητοποιεί τις τέχνες και τον πολιτισμό για να αναλάβουν δράση για την κρίση του κλίματος, της φύσης και της δικαιοσύνης. Η Europa Nostra μέσω του πιλοτικού έργου European Heritage Hub στο οποίο συμμετέχει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ περιβάλλοντος και Πολιτισμού, παρέχει τη γραμματεία για την ομάδα εργασίας του CHN Culture at COP28.

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ