ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ανοιχτή επιστολή προς τον ΠΘ από περιβαλλοντικές οργανώσεις

Νέα - 15.7.2022

Με ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν την απογοήτευσή τους: 

α/ για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου για το περιβάλλον, αλλά και

β/ τον απαράδεκτα σύντομο χρόνο διαβούλευσης που δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι οργανώσεις ζητούν από τον Πρωθυπουργό της χώρας να παρέμβει ώστε να αποσυρθούν διατάξεις του σχεδίου νόμου, καταστροφικές για την ελληνική φύση.

Διαβάστε την επιστολή:

Θέμα: «Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε διαβούλευση».

Προς
κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη
Πρωθυπουργό της Ελλάδας
Μέγαρο Μαξίμου
Ηρώδου Αττικού 19
106 74 Αθήνα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Βασιζόμενοι στις δεσμεύσεις που είχατε αναλάβει προεκλογικά ερχόμαστε με την παρούσα επιστολή να σας εκφράσουμε την απογοήτευση σύσσωμου του περιβαλλοντικού κινήματος της χώρας αφενός για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων και αφετέρου για τον απαράδεκτα σύντομο χρόνο διαβούλευσης του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου με τίτλο «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας».

Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνει το εν λόγω νομοσχέδιο, αφορούν κρίσιμα ζητήματα για την προστασία του περιβάλλοντος, ωστόσο, όπως προκύπτει, οδηγούν στην αποδόμηση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας με: την υπεραπλούστευση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, την αποδυνάμωση της περιβαλλοντικής επιθεώρησης, την επιβάρυνση όλων των ζωνών προστασίας των περιοχών του δικτύου Natura 2000 με ασύμβατες και βλαπτικές για το περιβάλλον χρήσεις, τη σοβαρή υποβάθμιση του ήδη αναξιόπιστου θεσμού των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Αποκορύφωμα των ρυθμίσεων είναι εκείνες που αφορούν τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και συνδέονται άμεσα με την προστασία και τη διαχείριση των πολύτιμων αυτών περιοχών που πρέπει να παραδοθούν αλώβητες στις επόμενες γενιές. Όποιες πρωτοβουλίες τροποποιούν τους όρους προστασίας τους οφείλουν να συμβαδίζουν με τις αρχές της αειφορίας, να πραγματοποιούνται βάσει αυστηρών κριτηρίων και οπωσδήποτε να πληρούν την ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία και τις Συνταγματικές επιταγές, τις οποίες το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου παραβιάζει ευθέως. Οποιαδήποτε παρέμβαση στις περιοχές αυτές οφείλει να είναι αποτέλεσμα ευρύτατης και ουσιαστικής διαβούλευσης, προσέγγιση η οποία δεν έχει καμία ομοιότητα με τον τρόπο που έχει χειριστεί έως σήμερα το θέμα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι εκκρεμεί η συμμόρφωση της Ελλάδας με την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για μη καθορισμό των στόχων διατήρησης και των αναγκαίων μέτρων διατήρησης όπως απαιτεί η οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Η μη θέσπιση των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε νέα παραπομπή της χώρας μας στο Δικαστήριο και νέα καταδικαστική απόφαση και επιβολή προστίμου.

Καθώς το παρόν νομοσχέδιο ουδόλως συμβάλλει στη συμμόρφωση της χώρας μας, θέτουμε το θέμα υπ’ όψιν σας ελπίζοντας στην άμεση παρέμβασή σας, που μπορεί να ανατρέψει τη δυσοίωνη πραγματικότητα που δημιουργείται για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 στη χώρα μας. Η τροποποίηση των επιτρεπόμενων χρήσεων στις ζώνες προστασίας των περιοχών του δικτύου Natura 2000 (Κεφάλαιο γ, άρθρο 11) ανατρέπει εκ βάθρων τη διαδικασία εκπόνησης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων διαχείρισης, που μετά από μεγάλες καθυστερήσεις, βρίσκεται ήδη στο στάδιο διαβούλευσης των, ολοκληρωμένων πλέον εκ μέρους των μελετητών, προτάσεων.

Ευελπιστούμε στην παρέμβασή σας ώστε να αποσυρθούν οι καταστροφικές διατάξεις του σχεδίου νόμου για την ελληνική φύση αναφορικά με:
• την αλλοίωση του διεθνώς αποδεκτού θεσμού των αυστηρά προστατευόμενων περιοχών,
• την επί της αρχής επιβάρυνση όλων των ζωνών προστασίας των περιοχών του δικτύου Natura 2000 με νέες, βαριές, ασύμβατες χρήσεις που δεν προβλέπονταν από το έτσι κι αλλιώς προβληματικό ισχύον καθεστώς,
• την περαιτέρω υποβάθμιση του ήδη αναξιόπιστου θεσμού των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
• τη σημειακή τροποποίηση ρυθμίσεων εις βάρος της ολοκληρωμένης διαχείρισης του ελληνικού χώρου,
• την συνεχιζόμενη απλοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε βάρος της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Συνημμένο θα βρείτε το κοινό Δελτίου Τύπου των σημαντικότερων Περιβαλλοντικών Οργανώσεων της Ελλάδας για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου.

Με εκτίμηση,
Οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
1. ΑΝΙΜΑ
2. ΑΡΧΕΛΩΝ
3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
4. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
5. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
6. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
7. Καλλιστώ
8. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
9. Greenpeace
10. MEDASSET
11. WWF Ελλάς

 

 

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ