ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Europa Nostra Athens Heritage Hub: Δράση δικτύωσης στον Αγ. Λαυρέντιο

Νέα - 12.7.2023

Ο Κόμβος Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Europa Nostra στην Αθήνα με χαρά ανακοινώνει τη διοργάνωση δράσης δικτύωσης που θα πραγματοποιηθεί 20 και 21 Ιουλίου, στον ιστορικό οικισμό του Άγιου Λαυρέντιου, στο Πήλιο. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου European Heritage Hub που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ίδρυση του Αthens Heritage Hub τον Μάιο του 2022, είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας της Europa Nostra, του Δήμου Αθηναίων και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) – η οποία επιλέχθηκε από την Europa Nostra για τον συντονισμό, τη διαχείριση και την εκπροσώπηση του Hub στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στόχος του Athens Heritage Hub είναι:

  • να εντοπίσει τις ανάγκες των πολιτιστικών φορέων των χωρών της περιοχής,
  • να βοηθήσει στη διασύνδεσή τους,
  • να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει τις βέλτιστες πρακτικές που τους συνδέουν με το ευρωπαϊκό οικοσύστημα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στη συνάντηση θα συζητηθούν μεταξύ άλλων, σημαντικές προκλήσεις και ανάγκες στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής των Βαλκανίων και του Καυκάσου.

Εξάλλου, σειρά παράλληλων δράσεων που αφορούν τη συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων καθώς και πολιτιστικές διαδρομές, υλοποιούνται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του “Ανοικτού Χωριού“, στον ιστορικό οικισμό του Αγίου Λαυρέντιου. Το «Ανοιχτό Χωριό» συνδιοργανώνεται από την ΕΛΛΕΤ, τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Αγίου Λαυρεντίου, την Τοπική Κοινότητα Αγίου Λαυρεντίου Δήμου Βόλου, τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας, το Νεανικό Πλάνο και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Νέους και Παιδιά. Φέτος οι δράσεις εστιάζουν στην προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, την προφορική ιστορία καθώς και τη μεσογειακή διατροφή.

Η δράση δικτύωσης του ENAHH εντάσσεται στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου «European Heritage Hub» με συντονιστή την Europa Nostra, στο οποίο η ΕΛΛΕΤ συμμετέχει ως συνδεδεμένος εταίρος. Το έργο ανταποκρίνεται στην ανάγκη δημιουργίας ενός πιο μόνιμου κόμβου πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη και επιδιώκει να φέρει σε επαφή φορείς από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, από την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια, την εθνική και  την Ευρωπαϊκή διοίκηση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε δράσεις που προωθούν Ευρωπαϊκούς στόχους όπως την Πράσινη Συμφωνία, την ψηφιακή μετάβαση και την κοινωνική συνοχή.

 

The Europa Nostra Heritage Hub in Athens is pleased to announce the organisation of a networking event on July 20th and 21st, in the historic village of Agios Lavrentios, in Pelion. This event takes place in the framework of the implementation of the European Heritage Hub pilot-project supported by the European Commission.

The establishment of the Europa Nostra Heritage Hub in Athens in May 2022 is the result of close cooperation between Europa Nostra, the Municipality of Athens and the ELLINIKI ETAIRIA – Society for the Environment and Cultural Heritage – which was chosen by Europa Nostra to coordinate, manage and represent the Hub in the wider area of Southeastern Europe.

The aim of the Athens Heritage Hub is: 

  • to identify the needs of cultural organisations of these regions,
  • help connect them,
  • inspire and encourage best practices linking them to the European cultural heritage ecosystem.

The meeting is an opportunity to address important challenges and needs in the heritage sector of the Balkans and the Caucasus region.

Parallel activities within the framework of the “Open Village” initiative are also taking place in the historical settlement of Agios Lavrentios. The activities will focus on the maintenance and restoration of historic buildings, as well as the revival of cultural paths. This year the “Open Village” -co-organized by ELLET, the St. Lavrentios Cultural Association, the Local Community of Agios Lavrentios / Municipality of Volos, the Regional Units of Magnesia and Sporades of the Region of Thessaly, Neaniko Plano, and the  Olympia International Film Festival for Children and Young People- will pay special attention to the protection, restoration and promotion of architectural heritage, oral history and the Mediterranean diet.

The networking event is part of the «European Heritage Hub» pilot project coordinated by Europa Nostra, in which Elliniki Etairia participates as an affiliated partner. The project responds to the need to set up a more permanent heritage hub in Europe which seeks to bring together various stakeholders from all levels of governance, from local authorities to regional, national and European levels. Special emphasis will be given to initiatives that promote European goals such as the Green Deal, the digital transition and social cohesion.

 

 

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ