ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ξυλοναυπηγική Τέχνη και Διάσωση των Παραδοσιακών Σκαφών

Δελτία Τύπου - 28.4.2021

Από το 2018 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Μουσείου Ναυπηγικών & Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου και το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ, δραστηριοποιείται για την ανάδειξη της ιστορικής, λαογραφικής και πολιτισμικής αξίας των ξύλινων αλιευτικών σκαφών και για τη συνέχιση της ξυλοναυπηγικής τέχνης. Μια από τις σχετικές δράσεις ήταν και η οργάνωση εσπερίδας στις 29.5.2019 στην Αίθουσα Τελετών του ιστορικού Κτιρίου Αβέρωφ του ΕΜΠ, τα πρακτικά της οποίας έχουν εκδοθεί και είναι διαθέσιμα.

Στην παρούσα περίοδο, η ΕΛΛΕΤ σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Μουσείου Ναυπηγικών & Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου, το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ και το Εργαστήριο Διδακτικής Μαθηματικών και Τεχνολογιών Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προετοιμάζουν με μερική χρηματοδότηση και παροχή αιγίδας του ΥΠΠΟΑ, ψηφιακή πλατφόρμα με τίτλο «Τα καΐκια και η ναυπηγική τέχνη στη νεότερη Πολιτιστική Κληρονομιά». Η πλατφόρμα στοχεύει στην προβολή και διεπιστημονική τεκμηρίωση της ναυπηγικής παράδοσης ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, στη δημιουργία νέου υλικού υποστήριξης της εγγραφής της ξυλοναυπηγικής τέχνης στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, στη διακοπή της καταστροφής των αλιευτικών καϊκιών και στην υποστήριξη της παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής δραστηριότητας.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού, η δημιουργία Δομής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Μαθητείας στην Ξυλοναυπηγική Τέχνη. Το πρόγραμμα σπουδών θα επιμεληθεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συγκεκριμένα το Τμήμα Μαθηματικών. Η ευχάριστη αυτή ανακοίνωση έρχεται να ανταμείψει τις πολυετείς προσπάθειες τόσο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και των λοιπών συνεργαζόμενων φορέων.

Θερμές ευχαριστίες πρέπει να δοθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην Υπουργό κα Μενδώνη για την παραπάνω απόφαση και για τις επόμενες ενέργειες που σχεδιάζονται για ένταξη της ξυλοναυπηγικής τέχνης στον Παγκόσμιο Κατάλογο Άυλης Κληρονομιάς της UNESCO. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται και στη Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ για την αιγίδα και τη χρηματοδότηση της ψηφιακής πλατφόρμας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ενέργειες της ΕΛΛΕΤ μπορείτε να δείτε εδώ.

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ