ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Για να αποφευχθούν μελλοντικές συμφορές…

Δελτία Τύπου - 09.8.2021

Με αγωνία η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) παρακολουθεί την πύρινη συμφορά που κατέκαψε τα δάση της χώρας μας, εισήλθε σε οικισμούς, κατέστρεψε ζωικό κεφάλαιο και αφάνισε είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Photo: Eurokinissi

Η εν εξελίξει εθνική και οικονομική καταστροφή επιβάλει να τεθεί το ζήτημα της δασοπροστασίας σε νέες βάσεις και να αποτελέσει μεγίστη προτεραιότητα για την Πολιτεία, τη στιγμή που η κλιματική κρίση ενισχύει κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιών στα ήδη ευάλωτα Μεσογειακά δασικά οικοσυστήματα.

Τα περιαστικά δάση (πχ. Πάρνηθα, Σέιχ Σου, Τατόι) είναι πολύ σημαντικά και χρήζουν αυξημένης προστασίας. Σημαντικό ρόλο στην προστασία των πολύτιμων περιαστικών δασών μπορεί να έχει η Κοινωνία των Πολιτών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, έπειτα από σχετική κατάρτιση. Στις πυρόπληκτες περιοχές, και ιδιαίτερα στα περιαστικά δάση, απαιτείται η άμεση εφαρμογή μέτρων περιορισμού του κινδύνου πλημυρών και διάβρωσης εδαφών με απώλειες πολύτιμων φυσικών στοιχείων για την αναβίωση των δασών και η κατασκευή μικρών φραγμάτων συγκράτησης υδάτων και η απαγόρευση της θήρας για εύλογο διάστημα.

Το συνολικό κόστος της καταστολής των πυρκαγιών είναι πολλαπλάσιο του κόστους πρόληψης. Για τον λόγο αυτό η ΕΛΛΕΤ θεωρεί σκόπιμο η χώρα μας να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών μέσω:

 • της κατάρτισης και υλοποίησης σχεδίων αντιπυρικής προστασίας για κάθε δήμο και ορεινό όγκο,
 • της στοχευμένης ενίσχυσης δράσεων δασικής διαχείρισης με στόχο την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών,
 • της ενεργοποίησης του συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας σε επίπεδο δήμου,
 • της δημιουργίας αυτοτελών τμημάτων πολιτικής προστασίας σε επίπεδο δήμου, με ταυτόχρονη ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογιών, για την πρόληψη και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων,
 • της δημιουργίας ειδικού τμήματος του στρατού που θα καταρτιστεί σχετικά ώστε να μπορεί να βοηθήσει στην πυροπροστασία,
 • της διαρκούς πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη σημασία και τα οφέλη των δασών από την προσχολική ηλικία,
 • της ολοκληρωμένης ανάλυσης των αιτιών των πυρκαγιών σε τοπικό επίπεδο και της προσαρμογής του αντιπυρικού σχεδιασμού στους πιθανούς κινδύνους,
 • της ενίσχυσης της χρηματοδότησης περιοχών με μεγάλες δασικές εκτάσεις και υψηλή επικινδυνότητα σε πυρκαγιές,

Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω, επί της αρχής, απαιτείται:

 • η δημιουργία μιας Ανεξάρτητης Αρχής Περιβάλλοντος ικανής να συμβάλλει στην πρόληψη, αλλά και στην καταστολή, του πάσης φύσεως περιβαλλοντικού εγκλήματος, όπως αναπτύσσει σε λεπτομέρεια ο Μ. Ιακωβίδης, Σύμβουλος Στρατηγικής της ΕΛΛΕΤ, σε άρθρο του με τίτλο “Περιβαλλοντική τραγωδία και κυβερνητική πολιτική”,
 • η απαγόρευση της «νομιμοποίησης» παντός τύπου οικιών και κατασκευών σε δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις, στο διηνεκές,
 • η απαγόρευση χωροθέτησης και αδειοδότησης παντός τύπου βαρέων κατασκευών (πχ. ΑΠΕ) σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις,
 • ο συνεχής, συντονισμένος και πολυεπίπεδος έλεγχος εφαρμογής των μέτρων πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών,
 • η αυστηρή προστασία των δασών καθώς και των δασικών και των αναδασωτέων εκτάσεων,
 • η ολοκλήρωση νομοθετικών κενών και συνταγματικών επιταγών (πχ. δασικοί χάρτες και δασολόγιο) με σκοπό την αποτροπή αλλαγών χρήσης γης,
 • η προστασία των ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών των πυρόπληκτων παραδοσιακών οικισμών, μέσα από την υλοποίηση σχετικών δράσεων αποκατάστασής τους,
 • η χρηματοδότηση της κατασκευής αντιπυρικών έργων και υποδομών και ταυτόχρονη στελέχωση των υποστελεχωμένων υπηρεσιών.

Η Ελλάδα θρηνεί την απώλεια μεγάλου τμήματος του δασικού της πλούτου. Η κλιματική κρίση είναι πλέον μια πραγματικότητα και ένα μόνιμο φαινόμενο που θα αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην ανθρωπότητα τις επόμενες δεκαετίες. Συνεπώς είναι κατεπείγουσα η ανάγκη προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η λήψη μέτρων που όχι μόνον θα ασφαλίσουν ό,τι απομένει, αλλά θα επουλώσουν κατά τέτοιο τρόπο τα τραύματα ώστε να περιορίσουν στο μέλλον την επανάληψη της συμφοράς. Για να αποφευχθούν και μελλοντικές συμφορές πρέπει να ενεργήσουμε σήμερα.

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ