ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Επιστολή της ΕΛΛΕΤ προς την νέα ηγεσία του ΥΠΕΝ

Δελτία Τύπου - 25.2.2021

Επιστολή της ΕΛΛΕΤ προς την νέα ηγεσία του ΥΠΕΝ για:

Α. Έκδοση ολοκληρωμένου π.δ/τος με προστατευτικούς όρους δόμησης και χρήσεις γης, στην περιοχή Μακρυγιάννη- Κουκάκι
Β. Έκδοση Εγκυκλίου από το Υ.Π.ΕΝ. σχετικά με τα νόμιμα ύψη κτιρίων στον κεντρικό τομέα Αθήνας, σε εναρμόνιση με την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ

Εν όψει της επικείμενης (11/03/2021) λήξης της παράτασης αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών στου Μακρυγιάννη-Κουκάκι και εν αναμονή του Π.Δ/τος του ΥΠΕΝ για τους όρους δόμησης στις περιοχές γύρω από την Ακρόπολη εστάλη από την ΕΛΛΕΤ στις 09/02/2021 επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κο. Κώστα Σκρέκα και τον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κο. Νίκο Ταγαρά με κοινοποιήσεις στους : 1. Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κο. Ευθύμιο Μπακογιάννη 2. Γενική Δ/ντρια Πολεοδομίας, κα Ντόρα Γαλάνη 3. Δήμαρχο Αθηναίων κο Κώστα Μπακογιάννη 4. Αντιδήμαρχο Σχεδίου Πόλεως κο Βασίλειο- Φοίβο Αξιώτη ενημερώνοντας για τα εξής θέματα:

Α. Μετά τον μακρόχρονο διεθνή αγώνα μας για την προστασία του αστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του Ιερού Βράχου, την συγκινητική διεθνή κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών με 50.000 υπογραφές στην πλατφόρμα AVAAZ και την σχετική εμβληματική απόφαση 705/2020 της ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες νίκες μας, επισημάναμε στην νέα ηγεσία του ΥΠΕΝ ότι το επικείμενο π.δ/γμα για τα ύψη (21 μ), αποτελεί μεν έμπρακτη απόδειξη σεβασμού στις πρόσφατες σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ, (ΣτΕ 705/2020, 1383/2016, 796/2016), εφ όσον όμως δεν περιλαμβάνει τροποποίηση χρήσεων γης, (επαναφορά της χρήσης γενική κατοικία) και μείωση συντελεστών δόμησης ( 2.5 έναντι 3,6 που ισχύει σήμερα) συνεχίζει να παραμένει ανοιχτό το συνολικό θέμα της οριστικής προστασίας της περιοχής Μακρυγιάννη-Κουκάκι από την ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων θηριώδους κλίμακας, με την συνεπακόλουθη υπέρμετρη επιβάρυνση του αστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του Μνημείου της Ακρόπολης.
Ως εκ τούτου, υποβάλλαμε εκ νέου το διαχρονικό και πάγιο αίτημα μας προς το Υ.Π.ΕΝ. για την έκδοση ολοκληρωμένου π.δ/τος το οποίο θα προστατεύει οριστικά την περιοχή Μακρυγιάννη – Κουκάκι.

Β. Η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, επικαλούμενη την έλλειψη «επίσημης» ενημέρωσης από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με την πρόσφατη απόφαση 705/2020 της Oλομέλειας του ΣτΕ, συνεχίζει παρανόμως να εκδίδει oικοδομικές άδειες με ύψη κατά Ν.Ο.Κ., σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας που σύμφωνα με την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ, καλύπτονται από το από 30-8-1955 β.δ/γμα (ΦΕΚ 53 Δ΄/1955). Υπενθυμίσαμε ότι το ΣτΕ έκρινε για μία ακόμη φορά (βλ. παλαιότερες αποφάσεις ΣτΕ 1383/2016, 796/2016) αντισυνταγματική την ερμηνεία της Διοίκησης σύμφωνα με την οποία συλλήβδην αυξήθηκαν τα ύψη μετά την ισχύ του ΓΟΚ ΄85 (και ακολούθως του ΝΟΚ) σε περιοχές όπου προϊσχυαν βάσει διαταγμάτων αριθμητικά χαμηλότερα ύψη από αυτά που προκύπτουν από την εφαρμογή των Γ.Ο.Κ. – Ν.Ο.Κ., επισημαίνοντας ότι «ο τρόπος υπολογισμού του μέγιστου ύψους των κτιρίων σε συνάρτηση με τον σ.δ. κάθε περιοχής κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του ΝΟΚ, το οποίο έχει παρεμφερή διατύπωση με το άρθρο 9 παρ. 7 του Γ.Ο.Κ. 1985, δεν εφαρμόζεται, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες με ειδικά διατάγματα προϋφιστάμενα του Ν.Ο.Κ. έχουν ορισθεί για περιοχές ή οικισμούς συγκεκριμένοι όροι δομήσεως, όπως ανώτατα ύψη κτιρίων». Η διαιώνιση από τη Διοίκηση μιας εσφαλμένης και αντισυνταγματικής ερμηνείας δημιουργεί τρομερή ανασφάλεια δικαίου, που είναι επιζήμια πρωτίστως για το αστικό περιβάλλον, αλλά και για τους επιχειρηματίες/κατασκευαστές, και για τους πολίτες οι οποίοι μετά την ενημέρωση που έλαβαν λόγω της σημαντικής κινητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών για την προστασία της Ακρόπολης, προσφεύγουν πλέον στα Διοικητικά Δικαστήρια για την ακύρωση των παράνομων οικοδομικών αδειών, που συνεχίζουν να εκδίδονται από την Υπηρεσία Δόμησης σε διάφορες κεντρικές περιοχές της Αθήνας. Σημαντικός αριθμός προσφυγών εκκρεμούν αυτή τη στιγμή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου

Θεωρώντας αδιανόητο μετά τη διεθνή κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών για την Ακρόπολη, η Διοίκηση να εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τους όρους δόμησης στο κέντρο της πρωτεύουσας περιπτωσιακά -à la carte συνεχίζοντας το γνωστό παιχνίδι μετάθεσης ευθυνών μεταξύ φορέων, Υπουργείων και Διευθύνσεων ζητήσαμε από το ΥΠΕΝ να αποσταλεί ΑΜΕΣΑ Εγκύκλιος προς όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σχετικά με τα νόμιμα ύψη στις κεντρικές περιοχές του Δήμου Αθηναίων, βάσει της πρόσφατης νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου (ΣτΕ 705/2020, 1383/2016, 796/2016).

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ