ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΔΤ: Να κηρυχθούν διατηρητέες οι ιστορικές κινηματογραφικές αίθουσες Ιντεάλ και Άστορ

Δελτία Τύπου - 04.4.2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Να κηρυχθούν διατηρητέες οι ιστορικές κινηματογραφικές αίθουσες Ιντεάλ και Άστορ.
Να αναληφθούν ολοκληρωμένες πολιτικές αναζωογόνησης του ιστορικού κέντρου.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), ενώνει τη φωνή της με αυτές του Δήμου Αθηναίων, πολλών φορέων και πολιτών, για τη κήρυξη ως διατηρητέων των κινηματογραφικών αιθουσών των Ιντεάλ και Άστορ, στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, με τον ίδιο τρόπο που από την δεκαετία του ’90 ([1]) διασώθηκαν αρκετοί από τους θερινούς κινηματογράφους που τότε κινδύνευαν να χαθούν.

Οι κινηματογράφοι Ιντεάλ στην οδό Πανεπιστημίου και ’Αστορ στη στοά του πεζοδρόμου Κοραή, αποτελούν από τις αρχές του 20ου αιώνα, αναπόσπαστα στοιχεία του κέντρου της Αθήνας και αγαπημένους χώρους αναψυχής και συνάντησης των κατοίκων αυτής της πόλης.

Η διατήρηση της χρήσης των κινηματογραφικών αιθουσών στο Αθηναϊκό κέντρο αποτελεί μια ουσιαστική και συμβολική επιλογή που συμβάλλει στην καθιέρωση της αναγκαίας ισορροπίας μεταξύ της διαχρονικής ταυτότητας του Ιστορικού Κέντρου και των μετασχηματισμών που υφίσταται λόγω της συγκυρίας και της προσέλκυσης νέων επενδύσεων, επενδύσεων που έλκονται από αυτή, αλλά δεν πρέπει να την “καταναλώσουν”.

Γι’ αυτό η ΕΛΛΕΤ πρόσφατα με αφορμή το πρόγραμμα μεταφοράς εννέα Υπουργείων και άλλων δημόσιων φορέων από το κέντρο της Αθήνας στην έκταση της ΠΥΡΚΑΛ, έχει επισημάνει πως: «Ο πολυλειτουργικός χαρακτήρας του κέντρου της Αθήνας είναι ένα θετικό στοιχείο της εικόνας και της δυναμικής για εξωστρέφεια της μητροπολιτικής της περιοχής και η ανατροπή του θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε οικονομικό / αναπτυξιακό και πολεοδομικό επίπεδο» ([2]).

Επαπειλούμενες μεγάλες ή μικρές “αποχωρήσεις” ιστορικών λειτουργειών από το κέντρο της Αθήνας, πρέπει να αποτραπούν, ενώ καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για συνεκτικές και ολοκληρωμένες πολιτικές ανάδειξης και αναζωογόνησης, του Ιστορικού Κέντρου της πρωτεύουσας, με όρους ανθεκτικότητας έναντι των ποικίλων σύγχρονων προκλήσεων. Αν οι επενδύσεις δεν εντάσσονται σε ένα σχέδιο με άξονα το δημόσιο όφελος, είναι αποσπασματικές και αλληλοσυγκρουόμενες.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΛΕΤ τονίζει -με κάθε ευκαιρία- την ανάγκη προστασίας της κατοικίας από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουρισμού (διαμονή και εστίαση), και επισημαίνει την υποχρέωση έγκαιρης εκτίμησης της φέρουσας ικανότητας του αστικού ιστού, προς αποτροπή της επαπειλούμενης αλλοίωσης του χαρακτήρα του Ιστορικού Κέντρου

Η σημασία, η μοναδικότητα και η ζωντάνια του κέντρου της Αθήνας ήταν και είναι συνυφασμένη με την συνύπαρξη – ανάμειξη χρήσεων, κοινωνικών ομάδων, ποικίλων μικρών βιοτεχνικών, εμπορικών, πολιτιστικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και κατοικίας. Ας την διασώσουμε!

 

[1]    Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αριθμό 20768/4198/9.7.1997 – ΦΕΚ 648/Δ/25.7.1997, «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων: α) των χρήσεων σαράντα επτά (47) θερινών κινηματογράφων και β) δύο (2) κτιρίων θερινών κινηματογράφων που βρίσκονται στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αθηνών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών»

 

2      Δελτίο Τύπου ΕΛΛΕΤ 13 Φεβρουαρίου 2023

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ