ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΔΤ: Η ΕΛΛΕΤ κατά της οικοδόμησης 2 ογκωδών ξενοδοχείων έναντι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Δελτία Τύπου - 27.7.2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ακόμη μια προσπάθεια για την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος της Αθήνας
Η ΕΛΛΕΤ προσφεύγει κατά της οικοδόμησης 2 ογκωδών ξενοδοχείων
έναντι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
Προσωρινή αναστολή οικοδομικών εργασιών αποφάσισε το Σ.τ.Ε.
Κρίνονται θέματα ύψους, συντελεστή δόμησης, διαδικασιών και κυρίως
η σημειακή αλλαγή χρήσης γης από Γενική Κατοικία σε Πολεοδομικό Κέντρο

 26 Ιουλίου 2022

 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) παλεύοντας ήδη από το 1972 για την προστασία, αφενός της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος και αφετέρου της τήρησης των θεσμικά ορθών διαδικασιών του πολεοδομικού σχεδιασμού, έχει να επιδείξει σημαντικές νίκες σε αυτόν τον διαρκή αγώνα, τόσο σε περιοχές εντός σχεδίου σε σχέση με την ένταση των αναπτύξεων, όσο και σε εκτός σχεδίου περιοχές σε σχέση με την οικοδομησιμότητα και την προστασία της υπαίθρου και του τοπίου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της πρoστατευτικής νομολογίας του Σ.τ.Ε..

 Σε συνέχεια αυτής της διαρκούς προσπάθειας, η ΕΛΛΕΤ προσέφυγε μαζί με 23 πολίτες, κατά των οικοδομικών αδειών ανέγερσης 2 ογκωδών ξενοδοχείων έναντι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στο κέντρο της Αθήνας, και ειδικότερα κατά: α. Ξενοδοχείου 3*, 10 ορόφων, ύψους 32 μ και δυναμικότητας 637 κλινών, και, β. Ξενοδοχείου 4*, 9 ορόφων, ύψους 31,55 μ και δυναμικότητας 258 κλινών, καθώς και κατά της σημειακής τροποποίησης του Γ.Π.Σ.(Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου)  Δ. Αθηναίων και της έγκρισης του ΥΠ.ΠΟ.Α. που εκδόθηκε για το πρώτο από αυτά, στις οποίες στηρίζονται οι οικοδομικές άδειες.

 Συγκεκριμένα, με την προσφυγή μας ζητάμε από το ΣτΕ να ελεγχθεί η νομιμότητα:

 ·       της  σημειακής τροποποίησης για την  αλλαγής χρήσης του Γ.Π.Σ. Δ. Αθηναίων με τον καθορισμό Πολεοδομικού Κέντρου, που έγινε με απόφαση του Υπ. Π.ΕΝ, κατόπιν ιδιωτικού αιτήματος και χωρίς πολεοδομική μελέτη και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σημειώνεται ότι η τροποποίηση αποσκοπούσε στην αλλαγή της δυναμικότητας του ξενοδοχείου, δεδομένου ότι και στην Γενική Κατοικία που ίσχυε πριν επιτρέπονται τα ξενοδοχεία μεσαίας κλίμακας (μέχρι 150 κλινών) δηλαδή θα μπορούσαν ούτως ή άλλως να γίνουν 2 ξενοδοχεία 300 κλινών αθροιστικά

·       του μέγιστου ύψους και ειδικότερα: 32,00 μ και 31,55 μ κατά Ν.Ο.Κ., αντί του 24,00 βάσει του β.δ. 30.8.1955, ενόψει και της γνωστής πλέον νομολογίας του Σ.τ.Ε. (βλ. υποθέσεις ξενοδοχείων Μακρυγιάννη). Σημειωνεται ότι η ΕΛΛΕΤ εχει ζητησει από το Υ.Π.ΕΝ. να κάνει αποδεκτή την νομολογία ώστε να μην δημιουργείται ανασφάλεια δικαίου.

·       των εφαρμοζόμενων σ.δ. που είναι 4,80 και 4,20, αντί του ορθού μέσου σ.δ. 3,70 όπως όριζει το ισχύον Γ.Π.Σ. Δ. Αθηναίων, με το οποίο όφειλε να εναρμονιστεί τόσο η έκδοση Οικοδομικων Αδειών όσο και η σημεισκή τροποποίησης του Γ.Π.Σ.. Σημειώνεται ότι  η διαφορά της υλοποιούμενης δόμησης, βάσει των παραπάνω αυξημένων σ.δ., είναι άνω των 2.000 τ.μ. ενώ επιπλέον κρίσιμο είναι και το ζήτημα των οριζοντίων διατάξεων του Ν.Ο.Κ. με τις οποίες δεν προσμετρώνται στον σ.δ. επιφάνειες κύριας  χρήσης όπως, κλιμακοστασίων, παταριών και κλειστών εξωστών που ξεπερνούν τα 3.000 τ.μ.

·       των συναφών εγκρίσεων που έχουν προηγηθεί των Οικοδομικών Αδειών όπως του Υπ.ΠΟ.Α. βάσει απόφασης του Κ.Σ.Ν.Μ. και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Κ. Τομέα Αθηνών.

Ενόψει των παραπάνω μείζονος σημασίας ελεγχόμενων ρυθμίσεων, από τις οποίες βλάπτεται υπέρμετρα και ανεπανόρθωτα, αφενός το ανθρωπογενές και πολιτιστικό περιβάλλον της κομβικής σημασίας για την πόλη της Αθήνας περιοχής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, αφετέρου ο ορθολογικός πολεοδομικός σχεδιασμός με κίνδυνο να θεμελιωθούν μη ορθές πρακτικές για την διαμόρφωση του, ασκήσαμε την με αρ. Ε1709/2023 Αίτηση Ακύρωσης, καθώς και την με αρ. ΕΔ134/2023 Αίτηση Αναστολής, ενώ στις 25.5.2023 η Πρόεδρος του Ε’ Τμήματος χορήγησε Προσωρινή Διαταγή με την οποία διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης των ως άνω προσβαλλόμενων πράξεων, μέχρι την εκδίκαση της αίτησης αναστολής που συνεπάγεται την διακοπή εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών στα ως άνω ξενοδοχεία.

 Σε κάθε περίπτωση, κρίνουμε ως εξαιρετικά κρίσιμο το ζήτημα της σημειακής τροποποίησης του σχεδιασμού με καθορισμό χρήσης Πολεοδομικού Κέντρου υπέρ μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων στην Αθήνα, ειδικά ενόψει της διαπιστωμένης τάσης τουριστικοποίησης κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος στο κέντρο της Πόλης. Περαιτέρω, τονίζουμε την σημασία διατήρησης της χρήσης Γενικής Κατοικίας (με περιορισμούς χρήσεων όπου απαιτείται, όπως τα ΚΥΕ) που διασφαλίζει την κρίσιμη για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, διατήρηση της κατοικίας στο κέντρο της.

 Η ΕΛΛΕΤ θα συνεχίσει να μάχεται για την προστασία του οικιστικού, πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, ελπίζοντας στην εμπέδωση της ασφάλειας δικαίου των σημαντικών χωρικών αναπτύξεων, που είναι απαραίτητη για την διασφάλιση της επιζητούμενης ορθολογικής και αειφόρου ανάπτυξης.

 Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού:

κα Κ. Στεμπίλη – Τηλ: 210 – 32 25 245 & 210 – 32 26 693 / E-mail: sepi@ellinikietairia.gr www.ellet.gr

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ