ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΔΤ: «Αιολικά Πάρκα στην Σκύρο: μια αποτυχημένη πρακτική»

Δελτία Τύπου - 03.5.2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Αιολικά Πάρκα στην Σκύρο: μια αποτυχημένη πρακτική»

2 Μαΐου 2023

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) χαιρετίζει την αρνητική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία βασίστηκε στην προηγηθείσα, επίσης αρνητική, γνωμοδότηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος (ΟΦΥΠΕΚΑ).

 Πάγια θέση της ΕΛΛΕΤ είναι ότι οι χερσαίες ανεμογεννήτριες θα πρέπει κατά προτεραιότητα να χωροθετούνται κοντά σε κέντρα ενεργειακής κατανάλωσης ή ήδη υπάρχοντες δρόμους. Άλλες χωροθετήσεις είναι συζητήσιμες, ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται προστατευόμενες περιοχές η πολιτιστικά τοπία, όπου τα αιολικά πάρκα αξιολογούνται ως καταστροφικά για την βιοποικιλότητα, τη φύση και τον πολιτισμό.

 Η οικολογική και περιβαλλοντική αξία της Σκύρου την χαρακτηρίζει ως περιοχή μοναδική για την βιοποικιλότητα της καθώς αποτελεί καταφύγιο μοναδικής σημασίας προστατευόμενων ειδών ορνιθοπανίδας όπως ο Μαυροπετρίτης και ο Σπιζαετός. Ανάλογης σημασίας είναι και το αναλλοίωτο αιγαιοπελαγίτικο τοπίο της.

 Η βλάβη που θα μπορούσε να προκληθεί από την ενδεχόμενη εγκατάσταση του προτεινομένου έργου στο μικρό νησί της Σκύρου είναι μεγαλύτερη από τα όποια ενεργειακά οφέλη. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο το πρόγραμμα εκπόνησης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις περιοχές Natura 2000 της Σκύρου (Όρος Κοχυλάς-GR2420006) όσο και το πρόγραμμα για την εκπόνηση Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Μελετών και την έκδοση των αντίστοιχων Προεδρικών Διαταγμάτων.

 Η Σκύρος αποτελεί ένα νησί με ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό κάλλος και μοναδική αρχιτεκτονική. Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω η ΕΛΛΕΤ σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, τον Δήμο Σκύρου την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και πάντα με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, προχώρησαν (2010 – 2015) στην υλοποίηση ενός προγράμματος με τίτλο «Επιδεικτική Εφαρμογή της προσέγγισης “Σχέδιο Δράσης για τη βιοποικιλότητα” για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Σκύρου». Κατά το πρόσφατο παρελθόν (2014) έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες των εταίρων του προγράμματος ακυρώθηκε η χωροθέτηση 111 ανεμογεννητριών στη Σκύρο, έργο που θα επέφερε ανυπολόγιστες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις στο νησί. Επίσης, χάρις στο πρόγραμμα Life υπογράφηκε Υπουργική Απόφαση προδιασφάλισης για την σπάνια βιοποικιλότητα της Σκύρου.

 Η ΕΛΛΕΤ εργάζεται συστηματικά για να διασφαλίσει μέσα από δράσεις και προτάσεις της, την επιτυχή και βιώσιμη μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας, έχοντας ως κεντρικό γνώμονα τη διαφύλαξη της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι θέσεις της ΕΛΛΕΤ είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: http://bitly.ws/DhAM .

 Η ΕΛΛΕΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Σκύρο, ένα νησί με ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό κάλλος, και μοναδική αρχιτεκτονική που επαινέθηκε ακόμα και από τον Le Corbusier, πάντα με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής της κληρονομιάς.

 Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού: κα Κ. Στεμπίλη – Τηλ: 210 – 32 25 245 & 210 – 32 26 693 / E-mail: sepi@ellinikietairia.gr / www.ellet.gr

Σχετικά άρθρα
Περισσότερα
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ