ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Περιβαλλοντική & Πολιτιστική Εκπαίδευση (ΣΠΠΕ)

Ellet-Περιβαλλοντική & Πολιτιστική Εκπαίδευση (ΣΠΠΕ)

ΣΠΕ

Σημαντικό τμήμα της δράσης της ΕΛΛΕΤ είναι η μετάδοση των βασικών αρχών και αξιών της στην κοινωνία. Η ανάγκη για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση παιδιών και ενηλίκων ήταν προφανής. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το 1997 το Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΕ).
Scroll για περισσότερα

Στόχοι του ΣΠΕ είναι:
1. Η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και η ανάπτυξη σεβασμού για την πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά του κάθε τόπου.
2. Η δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για όλες τις ηλικίες.
3. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών μέσω σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων, θερινών πανεπιστημίων κ.α.
4. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την Αειφορία.
Πιο αναλυτικά:
i. Η κινητοποίηση σχολείων να αναλάβουν δράσεις με στόχο την Αειφόρο Ανάπτυξη μέσα από το πρόγραμμα Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΛΛΕΤ. Στο πρόγραμμα έως σήμερα έχουν συμμετάσχει πάνω από 270 σχολεία Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Τα σχολεία στοχεύουν στον μετασχηματισμό τους σε Αειφόρα υλοποιώντας δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ακόμη και κατά τη διάρκεια περιόδων που δεν είναι εφικτή η υλοποίηση αρκετών προγραμμάτων (πχ καραντίνα).
ii. Στις δράσεις που πραγματοποιούνται, δίνεται βαρύτητα στη συμμετοχή τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των μαθητών. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιούνται προγράμματα για τη μείωση της πλαστικής σακούλας και άλλων πλαστικών μιας χρήσης σε συνδυασμό με καθαρισμούς ακτών σε διάφορα νησιά του Αιγαίου (Σίκινος, Αμοργός, Αστυπάλαια, Λέρος, Πάτμος κ.α.). Πέρα από την ευαισθητοποίηση των νησιωτικών περιοχών υλοποιούνται αντίστοιχες δράσεις σε περιοχές της Αθήνας με ιδιαίτερη περιβαλλοντική και ιστορική σημασία.
iii. Το Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι επίσης υπεύθυνο για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης καθώς και για τη διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα από το 1997 έχει δημιουργηθεί πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές τα οποία υλοποιούνται από τους συνεργάτες του ΣΠΕ στο κτήριο της ΕΛΛΕΤ, στα σχολεία αλλά και σε χώρους περιβαλλοντικού, ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
iv. Πλέον σημαντικός στόχος του ΣΠΕ είναι η ευαισθητοποίηση ενηλίκων και η ενεργή συμμετοχή περισσότερων πολιτών σε περισσότερα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Γι’ αυτό το ΣΠΕ δημιούργησε ένα πρόγραμμα σύντομων workshop που αποσκοπούν στην ανάπτυξη καλών και φιλικών προς το περιβάλλον συνηθειών στο γραφείο ή γενικότερα στο χώρο εργασίας.
Το “Διαστημόπλοιο Γη” (1973), από τις πρώτες δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της ΕΛΛΕΤ, αποτελεί την πρώτη εκπαιδευτική ταινία για το περιβάλλον στη χώρα μας.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ