ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Μονοπάτια Πολιτισμού (ΣΜΟΠ)

Ellet-Μονοπάτια Πολιτισμού (ΣΜΟΠ)

ΣΜΟΠ

Το Συμβούλιο Μονοπατιών Πολιτισμού ιδρύθηκε το 2017 σε συνέχεια της επιτυχημένης πορείας και της σημαντικής διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του Προγράμματος «Μονοπάτια Πολιτισμού».
Scroll για περισσότερα

Στόχος του Συμβουλίου είναι η προώθηση του περιπατητικού τουρισμού στην Ελλάδα ως σημαντικού εργαλείου
α/ βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας
β/ ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την αξία και ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς – τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας.
Οι δραστηριότητες του Συμβουλίου περιλαμβάνουν:
– Την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος «Μονοπάτια Πολιτισμού»
– Την επικοινωνία με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς για την προώθηση του περιπατητικού τουρισμού και τη συμμετοχή με τεκμηριωμένες προτάσεις / παρεμβάσεις στο δημόσιο διάλογο και σχετικές διαβουλεύσεις.
– Την επικοινωνία και δικτύωση με σημαντικούς φορείς του περιπατητικού τουρισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
– Τη δημιουργία μιας πλατφόρμας διαλόγου και προώθησης του περιπατητικού τουρισμού ως εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ