ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Φυσικό Περιβάλλον (ΣΦΥΠ)

Ellet-Φυσικό Περιβάλλον (ΣΦΥΠ)

ΣΦΥΠ

Το Συμβούλιο Φυσικού Περιβάλλοντος (ΣΦΥΠ) επικεντρώνεται στην προστασία και τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας. Παρακολουθεί στενά την λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών (Φορείς Διαχείρισης), προτείνοντας σειρά μέτρων για την αποτελεσματικότερη προστασία τους.
Scroll για περισσότερα

Λειτουργεί επίσης σε θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την προστασία του τοπίου και την ποιότητα των υδάτων.

Το Συμβούλιο υπερασπίζεται το περιβάλλον ενάντια σε έργα καταστροφικής ανάπτυξης και διερευνά τις διαδικασίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά (επιδοτήσεις LIFE +, ΕΕΑ) και σε εθνικά προγράμματα, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος. Το Συμβούλιο εργάζεται σε διάφορες προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα, όπως η Σκύρος, οι Πρέσπες, οι Υγρότοποι του Αμβρακικού και ο Παρνασσός.

Συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (EEB), με ερευνητικά ιδρύματα όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας (ΕλΚεΘΕ), καθώς και διάφορες ελληνικές ΜΚΟ (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, WWF Hellas, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης κ.α.) και τοπικές κοινότητες

Πριν από την ίδρυση του ΣΦΥΠ το Δ.Σ. της ΕΛΛΕΤ είχε στο ενεργητικό του:

  • την ίδρυση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Β. Σποράδων
  • την πρώτη προστασία των Πρεσπών, με την ίδρυση του μοναδικού επιστημονικού σταθμού στην Μικρολίμνη Πρεσπών
  • υπήρξε συνιδρυτής της Εταιρείας Πρεσπών συνεχίζοντας να μετέχει στην διοίκησή της.
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ