ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος LIFE-IP

Ellet-Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος LIFE-IP

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE-IP

Η ΕΛΛΕΤ συμμετέχει στο οκταετές πρόγραμμα LIFE-IP AdaptInGR «Ενισχύοντας την Εφαρμογή Πολιτικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα», με σειρά δράσεων σε όλη την Ελλάδα.
Scroll για περισσότερα

Στις 25/1/2019 με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ιδρύθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος LIFE-IP AdaptInGΡ «Ενισχύοντας την Εφαρμογή Πολιτικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα» με αρμοδιότητα τον συντονισμό και την υλοποίηση του δράσεων που έχει αναλάβει η ΕΛΛΕΤ στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ