ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ενέργεια & Φορολογική Μεταρρύθμιση (ΣΕΝΦΟΜ)

Ellet-Ενέργεια & Φορολογική Μεταρρύθμιση (ΣΕΝΦΟΜ)

ΣΕΝΦΟΜ

Το Νέο Ειδικό Συμβούλιο ΣΕΝΦΟΜ εργάζεται συστηματικά για να διασφαλίσει μέσα από τις δράσεις και τις προτάσεις του, την επιτυχή και βιώσιμη μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας (εκμηδενισμού του συλλογικού ανθρακικού αποτυπώματος των ανθρώπινων κοινωνιών), με κεντρικό γνώμονα την διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Scroll για περισσότερα

Τον Σεπτέμβριο του 2020 ιδρύθηκε το Νέο Ειδικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για την Ενέργεια και την Περιβαλλοντική Φορολογική Μεταρρύθμιση. Το Νέο Ειδικό Συμβούλιο δημιουργήθηκε στη συνέχεια του επιτυχημένου Συνεδρίου για την Ενέργεια στο Μουσείο Ακροπόλεως, της 28ης Ιανουαρίου 2020, ως επέκταση των δραστηριοτήτων της ΕΛΛΕΤ σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και ιδιαίτερα σε σχέση το Ευρωπαΐκό Πρόγραμμα για την Προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή, στο οποίο η ΕΛΛΕΤ είναι Εταίρος με το ΥΠΕΝ Συντονιστή.

Το Νέο Ειδικό Συμβούλιο ΣΕΝΦΟΜ εργάζεται συστηματικά για να διασφαλίσει μέσα από τις δράσεις του και τις προτάσεις του, την επιτυχή και βιώσιμη μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας, με κεντρικό γνώμονα την διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στο πλαίσιο του ειδικού Συμβουλίου, εξετάζεται η στρατηγική που αναπτύσσεται για την ενέργεια και το κλίμα αλλά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση αυτής. Πάγιες θέσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι
– Η αναγκαιότητα ύπαρξης αυστηρών κριτηρίων προτεραιότητας στην αδειοδότηση ΑΠΕ

– Η αξιοποίηση όλων των μορφών ΑΠΕ και η επιλογή της βέλτιστης λύσης για κάθε περιοχή που εξετάζεται

– Η ορθή χωροθέτηση των εγκαταστάσεων, με κεντρικό γνώμονα την προστασία και το σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

– Η επιβολή των περιβαλλοντικών φόρων με διττό στόχο : α) την αλλαγή των καταναλωτικών συμπεριφορών προς πιο φιλοπεριβαλλοντικές και β) τα έσοδα της περιβαλλοντικής φορολογίας να ισοσταθμίσουν την απώλεια εσόδων από την ελάφρυνση του κόστους της εργασίας τόσο με τη μείωση της φορολογίας επί αυτής όσο και με τη μείωση της επιβάρυνσης της από τις κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές.

Ενέργεια
Οι αναπτυξιακές μας προοπτικές είναι βαθιά συνδεδεμένες με έναν βιώσιμο ενεργειακό μετασχηματισμό. Το πρότυπο ενεργειακής ανάπτυξης μέχρι σήμερα είχε συγκεντρωτικό χαρακτήρα, με την ικανοποίηση της ζήτησης να βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα. Βασικό στόχο είχε ακριβώς την ικανοποίηση της ζήτησης για ενεργειακά προϊόντα, αγνοώντας όμως κοινωνικά κόστη και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Πρώτον όμως η κλιματική αλλαγή και δεύτερον η πανδημία, έθεσαν επί τάπητος και δομικές στρεβλώσεις του παραγωγικού προτύπου, όπως τις σχέσεις οικονομίας – ενέργειας – φυσικών πόρων.
Οι απαισιόδοξες προοπτικές είναι πως τα μέτρα ανάκαμψης θα συνεχίζουν να στηρίζουν αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, με βραχυπρόθεσμους στόχους, χωρίς δομικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για τη βιωσιμότητα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Αυτό το απαισιόδοξο αφήγημα προβλέπει μία βιασύνη για ανάπτυξη με οποιοδήποτε κόστος. Περιλαμβάνει επίσης μια χωρίς προτεραιότητες συσσώρευση προτάσεων, απλά για να «γεμίσει» το εθνικό σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης.
Η αισιόδοξη προοπτική είναι το νέο χρηματοδοτικό πακέτο που συμφωνήθηκε στην Ευρώπη για την ανάκαμψη από την πανδημία, να αποτελέσει μία μοναδική ευκαιρία για αλλαγή κατεύθυνσης, αλλάζοντας τις προοπτικές της χώρας. Μέσα από ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, να οδηγήσουμε την οικονομία μας σε ένα βιώσιμο δρόμο. Που στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας θα εμβαθύνει την ενεργειακή δημοκρατία, τη συνεργασία των τοπικών κοινοτήτων και των επενδυτών στις ΑΠΕ και θα στοχεύει να καταστήσει την παραγωγή και κατανάλωση καθαρής ενέργειας υπόθεση όλων των πολιτών και όχι μόνο λίγων μεγάλων εταιριών.
Από την μεριά μας θα δουλέψουμε για την αισιόδοξη προοπτική. Να προσπαθήσουμε δηλαδή το πλήγμα από την κρίση της πανδημίας να οδηγήσει στην επίσπευση των αναγκαίων μετασχηματισμών, προς ένα βιώσιμο και κλιματικά προστατευτικό μοντέλο ανάπτυξης.

Περιβαλλοντική Φορολογική Μεταρρύθμιση
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από το 2002 εισηγείται την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Φορολογικής Μεταρρύθμισης και στη χώρα μας. Η Περιβαλλοντική Φορολογική Μεταρρύθμιση εφαρμόζεται με επιτυχία, στις μισές περίπου χώρες της ΕΕ, στοχεύοντας στην ριζική μεταστροφή του κοινωνικο-οικονομικού προτύπου σε πιο φιλοπεριβαλλοντικό.
Η Ελληνική Εταιρεία εκτιμά ότι, η περιβαλλοντική φορολογία, ή «οι πράσινοι φόροι» κατά την κοινή έκφραση, είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία για την προστασία του περιβάλλοντος. Τούτο διότι οι πράσινοι φόροι επιβάλλονται στις δραστηριότητες που καταναλώνουν φυσικούς πόρους ή παράγουν ρύπους.
Δημοσιονομικά, η Περιβαλλοντική Φορολογική Μεταρρύθμιση δεν αυξάνει τη συνολική φορολογική επιβάρυνση γιατί βασική της αρχή είναι η φορολογική ουδετερότητα. Διατηρεί, δηλαδή, αμετάβλητο το συνολικό βάρος της φορολογίας στο κοινωνικό σύνολο μετατοπίζοντας μέρος του βάρους αυτού από την ανθρώπινη εργασία στις παραγωγικές δραστηριότητες που βλάπτουν το περιβάλλον. Έτσι, αποτιμάται το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος επιβαρυντικών δραστηριοτήτων, – κάτι που μέχρι σήμερα ούτε δεν εχει ούτε αποτιμηθεί, ούτε έχει φορολογηθεί -, καθιστώντας το φορολογικό σύστημα δικαιότερο έναντι των μελλοντικών γενεών.

 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ