ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Επιτροπή Ζαγορίου

Ellet-Επιτροπή Ζαγορίου
Η Τοπική Επιτροπή Ζαγορίου δημιουργήθηκε από μια ομάδα ενεργών πολιτών οι οποίοι, με βάση τις αρχές και τις αξίες της ΕΛΛΕΤ και σε συμπόρευση μαζί της, δρουν για την διάσωση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τόπου.
Scroll για περισσότερα

Τα ιδρυτικά μέλη της ΕΛΛΕΤ Ζαγορίου συνδέονται μεταξύ τους μέσα από την δραστηριότητα και την συμμετοχή τους σε συλλογικές και ατομικές προσπάθειες, υπέρ του κοινού καλού στο Ζαγόρι.

Βασικοί στόχοι:
1. Αποτροπή της διαρκώς εντεινόμενης υποβάθμισης, της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς
2. Υποστήριξη της υποψηφιότητας ένταξης του Ζαγορίου στον Κατάλογο Πολιτιστικών Τοπίων Unesco
3. Ανάδειξη της ποικιλομορφίας του οικιστικού και φυσικού τοπίου που διαμορφώνεται στα 46 χωριά του Δήμου Ζαγορίου
4. Υποστήριξη διοργανώσεων και δράσεων πολιτισμού, αθλητισμού και εκπαίδευσης
5. Προώθηση του διεθνούς εθελοντισμού

Η ΤΕ Ζαγορίου είναι ανοιχτή σε κάθε φίλο του τόπου που επιθυμεί να εργαστεί και να προσφέρει με ουσιαστικό τρόπο στην κοινή προσπάθεια των παραπάνω στόχων, αποδεχόμενος πλήρως την ευθύνη και την συνθήκη των θυσιών, των κόπων και των δυσκολιών που αυτή γεννά, καθώς και το Καταστατικό της ΕΛΛΕΤ.

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ