ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Επιτροπή Σκύρου

Ellet-Επιτροπή Σκύρου
Πλούσια δραστηριότητα έχει η τοπική επιτροπή της Σκύρου. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις πιο σημαντικές δράσεις της:
Scroll για περισσότερα
  • Οργάνωση -σε συνεργασία με Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (ΣΑΚ) της ΕΛΛΕΤ- διημερίδας με θέμα «Προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος της Σκύρου» με την οικονομική υποστήριξη του Δήμου Σκύρου.
  • Εργάστηκε σε συνεργασία με την ΕΛΛΕΤ και εθελοντές για τον καθαρισμό, ανάδειξη και σηματοδότηση περιπατητικών μονοπατιών-διαδρομών, σε ιδιαίτερου κάλλους περιοχές του νησιού.
  • Παρακολούθησε και υποστήριξε το πρόγραμμα Life που υλοποιήθηκε στο νησί.
  • Συμμετέχει μαζί με τους υπόλοιπους συλλόγους του νησιού στον καθαρισμό των παραλιών και των μονοπατιών του νησιού.
  • Συμμετέχει στην ευρωπαϊκή δράση της ΕΛΛΕΤ «Επισκέψιμες Ιστορικές Κατοικίες».
  • Συμμετέχει στην Δράση της ΕΛΛΕΤ Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών.
  • Στήριξε για χρόνια πρόγραμμα διάσωσης για το Σκυριανό αλογάκι.

Στην διαδικτυακή συνάντηση των τοπικών επιτροπών στις 21.01.2021 πρότεινε:

Την αναβίωση σπάνιων κεντημάτων του νησιού που βρίσκονται σε συλλογές μουσείων του εξωτερικού και τα οποία θα ξανακεντήσουν κεντήστρες της Σκύρου με σκοπό να επανέλθουν τα σχέδια αυτά στο νησί. Παράλληλα, την οργάνωση επίδειξης με συμμετοχή των σχολείων για την παραδοσιακή βαφή των νημάτων και τέλος ημερίδα / συζήτηση για το μέλλον της κεντητικής και των άλλων παραδοσιακών τεχνών στο νησί και πως θα βρεί η παράδοση το δρόμο της στο μέλλον με τις νέες συνθήκες που φέρουν η τουριστική ανάπτυξη και η τεχνολογία. Και τέλος έκδοση εντύπου με τα σπάνια κεντήματα, τις δράσεις και τα αποτελέσματα της ημερίδας.

 

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ