ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ύδρα: από τους λίγους εναπομείναντες ιστορικούς οικισμούς στη χώρα
Ύδρα, στο λιμάνι.
  • Επαναλαμβανόμενες υπουργικές αποφάσεις από το 1962, 1967, 1975, 1996, χαρακτηρίζουν την Ύδρα και το Μικρό Καμίνι, “διατηρητέα μνημεία και τόπους που παρουσιάζουν ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και ενδιαφέρον από απόψεως αρχιτεκτονικής και ιστορικής, χρήζοντα ειδικής κρατικής προστασίας”.
  • Το 2002 ο αρχαιολογικός νόμος προβλέπει ότι στους «ενεργούς οικισμούς που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύονται οι επεμβάσεις που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και τον πολεοδομικό ιστό ή που διαταράσσουν την σχέση μεταύ των κτιρίων και των υπαιθρίων χώρων»
  • Παρ’ όλες τις ανωτέρω υπουργικές πράξεις ήδη από το 1972 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μαζί με την EUROPA NOSTRA χρειάστηκε να εναντιωθούν (ευτυχώς αποτελεσματικά) στην πρόταση κατασκευής ενός τεράστιου μώλου προκειμένου να επισκέπτονται το νησί πολύ μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια.
  • Έκτοτε ο αγώνας της ΕΛΛΕΤ συνεχίζεται με διάφορες αφορμές (διάνοιξη δρόμων, εισαγωγή οχημάτων, εγκατάσταση τελεφερίκ κλπ).
  • Πρόσφατα η ΕΛΛΕΤ προσέφυγε στο ΣτΕ για να ακυρωθεί η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού με ημερομηνία 1/2/2006 που επιτρέπει υπό όρους την ανέγερση 9 παραθεριστικών οικιών στην περιοχή Αυλάκι η οποία ανέκαθεν υπήρξε αδόμητος υπαίθριος χώρος.
  • Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1993 κατόπιν ενεργειών του Συλλόγου Οικολόγων Υδρας η Υδρα είχε επανέλθει με Π.Δ. στην εποπτεία του ΥΠΠΟ και για κάθε οικοδομική άδεια χρειαζεται εκτός από έγκριση του ΥΠΕΧΩΔΕ, γνωμάτευση του ΚΑΣ και απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Όμως ελλείψει συνολικής μελέτης και σχεδιασμού, το ΚΑΣ αντιμετωπίζει μεμονωμένα και χωρίς συγκεκριμένα, εξειδικευμένα και πάγια κριτήρια αιτήσεις για έγκριση αδειών που εύκολα χορηγεί το ΥΠΕΧΩΔΕ βάσει του ισχύοντος ΓΟΚ. Κατόπιν έντονων κινητοποιήσεων της ΕΛΛΕΤ και άλλων οργανισμών απορρίφθηκαν πολλές παρόμοιες αιτήσεις για ανέγερση μεγάλου αριθμού παραθεριστικών οικιών στην θέση Μικρό Καμίνι.
  • Η ΕΛΛΕΤ υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη της Υδρας δεν μπορεί να ακολουθήσει την «πεπατημένη» της ανεξέλεγκτης οικοδόμησης συγκροτημάτων και κάθε λογής καταστημάτων ή οδικών δικτύων. Αντιθέτως χρειάζεται συντήρηση και αναβάθμιση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τους επισκέπτες και πολύ προσεγμένη επέκτασή τους, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Χρειάζεται επίσης σοβαρή αναβάθμιση των ανεπαρκών βασικών υποδομών του νησιού που παρέχουν νερό, ενέργεια, αποχέτευση και διαχείριση απορριμμάτων καθώς και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών φιλοξενίας.
Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ