ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τοπίο και Χωρικός Σχεδιασμός: 17/2/2022 - Διαδικτυακή Ημερίδα

Ελλάδα - Θεσμικές παρεμβάσεις Χωροταξίας-Πολεοδομίας
Ellet-Τοπίο και Χωρικός Σχεδιασμός: 17/2/2022 - Διαδικτυακή Ημερίδα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου, Πολεοδομίας και Χωροταξίας (ΕΕΔΙΠΟΧ) και το Ινστιτούτο MedINA διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα στις 17/2/2022.

Δηλώστε συμμετοχή στον σύνδεσμο:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mFWd4Z2HTcaREiTLG2XzJw

Παρακολουθήστε την Ημερίδα στο κανάλι της ΕΛΛΕΤ στο Youtube:

Τοπίο και Χωρικός Σχεδιασμός / Webinar

ΣΤΟΧΟΣ: Η Ημερίδα αποσκοπεί

  • να επαναφέρει στη συζήτηση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο-ΕΣΤ και τα περιεχόμενά της σε επίπεδο προβλέψεων και δεσμεύσεων και να διερευνήσει το πώς μπορούμε να μεταβούμε από τις προβλέψεις και κατευθύνσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων-ΠΧΠ σε πιο εξειδικευμένες αναλύσεις και προβλέψεις/ρυθμίσεις για τα τοπία, μέσω των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων-ΤΠΣ, ΕΠΣ και λοιπών χωρικών σχεδίων της πρόσφατης νομοθεσίας, καθώς και μέσω των υπό εκπόνηση ή και αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων (ΕΧΠ).
  • με δεδομένη την κοινωνική διάσταση στην αντίληψη και αξιολόγηση των τοπίων, θέτει εκ νέου έντονα το θέμα της ενδυνάμωσης και ουσιαστικοποίησης της κοινωνικής συμμετοχής στο σχεδιασμό.
  • Με αφορμή το επικείμενο πρόγραμμα ΤΠΣ ή/και /ΕΠΣ καθώς και άλλων σχετικών μελετών χωρικού χαρακτήρα, διερευνά την αμεσότητα εφαρμογής κατευθύνσεων των στρατηγικών χωροταξικών πλαισίων και ιδιαίτερα των ΠΧΠ για την διαχείριση του Τοπίου στην τοπική κλίμακα.
  • Πέραν της κάθετης ιεραρχίας των σχεδίων, η ημερίδα θέτει και το οριζόντιο ζήτημα της διεπιστημονικότητας, με το ερώτημα πώς θα μπορούσαν οι σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις για ένα σύνθετο αντικείμενο όπως είναι το τοπίο, το οποίο εμπλέκει και τον υποκειμενικό παράγοντα, να καταλήξουν στη διατύπωση αποτελεσματικών προτάσεων προστασίας και διαχείρισης κάθε τοπίου, συμπεριλαμβανομένων και κανονιστικών ρυθμίσεων στα ΤΠΣ και τα ΕΠΣ, αλλά και κατευθύνσεων που θα αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17.30-19.00    Ευρωπαϊκή σύμβαση για το τοπίο και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο
Συντονιστής: Κώστας Μενουδάκος, Επίτιμος Πρόεδρος ΣτΕ, Πρόεδρος ΕΕΔΙΠΟΧ & ΑΑΔΠΧ.

17.30-17.50    Χαιρετισμοί (3Χ3λ+10λ)
1. Κώστας Μενουδάκος, Πρόεδρος ΕΕΔΙΠΟΧ
2. Θύμιος Παπαγιάννης, Πρόεδρος Med-INA, πρ. Πρόεδρος της Επιτροπής Τοπίου του ΥΠΕΝ
3. Λυδία Καρρά, Πρόεδρος ΕΛΛΕΤ
4. Θύμιος Μπακογιάννης, Γεν Γραμματέας Χωροταξίας ΥΠΕΝ, (10 λ)

17.50-18.50    Εισηγήσεις (20 λεπτες)
1. Αίθρα Μαριά, Καθηγήτρια Περιβαλλοντικού Δικαίου-Δικηγόρος, Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης: Το τοπίο στη διεθνή και εθνική έννομη τάξη
2. Άννα Αρβανιτάκη, Πολεοδόμος Χωροτάκτης, MSc MA, πρ. στέλεχος ΥΠΕΝ, Ομάδα. Εργασίας Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου ΕΛΛΕΤ: Το τοπίο στη διαχρονική εξέλιξη των εργαλείων χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα
3. Θύμιος Δημόπουλος, Πολεοδόμος Χωροτάκτης, μέλος Med-INA: Η συμμετοχική διαδικασία στη διαχείριση του τοπίου. Παραδείγματα από τις Πρέσπες και την Γαύδο

18.50-19.10    Ερωτήσεις – συζήτηση

19.10-20.15    Στρογγυλό τραπέζι Από το στρατηγικό χωροταξικό σχεδιασμό στα κανονιστικά πολεοδομικά σχέδια και τα εργαλεία αδειοδότησης
Συντονίστρια: Μάρω Ευαγγελίδου, Πρόεδρος Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου ΣΘΕΠ/ ΕΛΛΕΤ (5λ εισαγωγική τοποθέτηση, 8λεπτες τοποθετήσεις και 2λεπτη δευτερολογία των 6 συμμετεχόντων)

Τα ερωτήματα της συνεδρίας, διαφοροποιημένα ανά ομιλητή, επικεντρώνονται στην διερεύνηση της προοπτικής: (α) απόδοσης στα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια ενός σαφέστερου ρόλου για την διαχείριση και προστασία των τοπίων, και (β) υιοθέτησης μιας προσέγγισης τοπίου στην περιβαλλοντική αδειοδότηση
Ευγενία Λάγιου, Εθνικός εκπρόσωπος στο Συμβούλιο της Ευρώπης για το τοπίο και Προϊσταμένη του Τμήματος Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ.
Θεανώ Σ. Τερκενλή, Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Γιώργος Τσεκούρας, Πολεοδόμος/Χωροτάκτης, Περιβαλλοντολόγος, μελετητής – τ. καθηγητής Faculty of Environmental Studies, dept. Town & Regional Planning, Dundee University, U.K.
Ηλίας Μπεριάτος, Ομότιμος Καθηγητής Χωροταξικού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, ΤΜΧΠΠΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Τάνια Βεζυριανίδου, Δρ. Πολεοδόμος-Χωροτάκτης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών ΔΙΠΕΧΩΣΧ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Θωμάς Δοξιάδης, Αρχιτέκτων, Αρχιτέκτων Τοπίου, μελετητής, πρ. Πρόεδρος Συμβουλίου Φυσικού Περιβάλλοντος (ΣΦΥΠ) της ΕΛΛΕΤ

20.15-20.40    Ερωτήσεις – Παρεμβάσεις – Συζήτηση

20.40-20.50    Τελικά συμπεράσματα

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ