ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

"Θερινό Πανεπιστήμιο" στις Οινούσσες

Οινούσσες - Πρόγραμμα Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο
????????????????????????????????????

Η ΕΛΛΕΤ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Έδρα της UNESCO για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη οργάνωσαν το Θερινό Πανεπιστήμιο με θέμα: «Αειφόρο Σχολείο-Αειφόρος Κοινότητα: Όλοι Νοιαζόμαστε, Όλοι Συμμετέχουμε» στο ακριτικό χωριό των Οινουσσών, 21-27/7/2014.

Το Θερινό Πανεπιστήμιο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς και στελέχη (Διευθυντές, Υπευθύνους Σχολικών δραστηριοτήτων κ.α.) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε εργαζόμενους σε φορείς που ασχολούνται με την αειφορία, σε φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να διευρύνει τους ορίζοντες και τις γνώσεις του.

Σκοπός της διοργάνωσης ήταν οι συμμετέχοντες:

  • να καταστούν ικανοί α/ να καταστρώνουν σχέδια δράσης για το μετασχηματισμό του σχολείου τους σε αειφόρο και β/ να συνδέουν το σχολείο με την τοπική κοινότητα στην καθημερινή διδακτική πράξη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
  • να συνδέουν το αειφόρο σχολείο με τις σχολικές δραστηριότητες, όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αγωγή υγείας, η αγωγή του καταναλωτή, οι πολιτιστικές δραστηριότητες, η τοπική ιστορία / στην ευέλικτη ζώνη.
  • να θέτουν το σχολείο ως αντικείμενο μάθησης και έρευνας, ώστε να συνδέεται έτσι με τις βιωματικές δράσεις και τις ερευνητικές εργασίες (Project)
  • να συνδέουν το αειφόρο σχολείο με τις σχολικές δραστηριότητες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και στη μη τυπική εκπαίδευση.

Γιατί στις Οινούσσες:
Επιλέξαμε το νησί αυτό ως χώρο διεξαγωγής του συγκεκριμένου Θερινού Πανεπιστημίου γιατί οι Οινούσσες αποτελούν ένα καλό παράδειγμα περιβαλλοντικής διαχείρισης του τοπικού περιβάλλοντος και είναι φανερό το ενδιαφέρον για την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού. Καθίσταται έτσι ευκολότερη η μελέτη των αειφόρων πρακτικών που αγκαλιάζουν τον πολιτισμό, την ιστορία και το φυσικό περιβάλλον. Οι Οινούσσες αποτελούν ένα πολύ καλό παράδειγμα για τη μελέτη των επιτευγμάτων μιας μικρής κοινότητας όταν όλοι μοιράζονται ένα κοινό όραμα. H βιοποικιλότητα της περιοχής προσφέρει δυνατότητες μελέτης των σχέσεων και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου και φύσης. Τέλος, στις Οινούσσες προσφέρονται οι κατάλληλες υποδομές οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν και να διευκολύνουν ένα τέτοιο πρόγραμμα με σημαντικότερη την Ακαδημία του Εμπορικού Ναυτικού.

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ