ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

Επίσκεψη στις Σπέτσες 1/03/2023

Σπέτσες - Πρόγραμμα Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο
Ellet-Επίσκεψη στις Σπέτσες 1/03/2023

Συμβούλιο Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Εκπαίδευσης
Επίσκεψη στις Σπέτσες 01-03 Μαρτίου 2023

Η συνεργάτης του ΣΠΠΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, επισκέφθηκε το νησί των Σπετσών το διάστημα 01 έως 03 Μαρτίου 2023. Σε συνέχεια του Θερινού Πανεπιστημίου Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου που είχε πραγματοποιηθεί στο νησί τον Αύγουστο, η συνάντηση αυτή έγινε με στόχο την συνάντηση με τους συλλόγους εκπαιδευτικών και τοπικούς φορείς για την συνέχιση της συνεργασίας και την δημιουργία συνεργειών μεταξύ της ΕΛΛΕΤ, των σχολείων και της τοπικής κοινωνίας.

 • Την Τετάρτη 1 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Δημαρχείο, στην οποία παρευρέθηκαν:
 • Η Aντιδήμαρχος Υγείας και Εκπαίδευσης Σπετσών , κα Φραγκιά,
 • Η διευθύντρια του Community Trust Spetses, κα Ψαράκου,
 • Η υπεύθυνη του Κοινωνικού Παντοπωλείου Σπετσών, Κα Στόφυλα,
 • Η συνεργάτης του προγράμματος «Μονοπάτια Πολιτισμού-Σπέτσες», κα Μπλάνα,
 • Η διευθύντρια του Παιδικού Σταθμού, κα Μαναβέλη,
 • Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, κα Στασίνη,
 • Η εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου, κα Τριπίτση,
 • Η Διευθύντρια του Γυμνασίου, κα Τσίπρα,
 • Εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων όλων των σχολικών μονάδων.

Δεν κατάφερε να παραστεί ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου, ο οποίος όμως μας έστειλε μήνυμα ότι θα στηρίξει τις δράσεις με όποιον τρόπο είναι εφικτό.

Στη συνάντηση έγινε μια σύντομη ενημέρωση για την δράση των σχολείων στα πλαίσια του προγράμματος Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο μετά τον σχεδιασμό που είχε προηγηθεί κατά τη διάρκεια του θερινού πανεπιστημίου. Στη συνέχεια συζητήθηκαν συνέργειες που έχουν γίνει ή προγραμματίζεται να γίνουν σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς (π.χ.τοποθέτηση φίλτρων νερού στα σχολεία από το CTS, συμμετοχή σε πρόγραμμα ανακύκλωσης, παροχή φαρμακευτικών κουτιών από το Δήμο και τοποθέτηση από μαθητές στα μονοπάτια κ.α.) καθώς και πιθανές δράσεις με μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας (παραγωγή πάνινων τσαντών για το κοινωνικό παντοπωλείο, πιο οικολογική προσέγγιση της γιορτής της Αρμάτας κ.α.). Σαν τελικός στόχος τέθηκε η διοργάνωση μιας δράσης που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα σχολεία και θα είναι ανοιχτή στην κοινότητα.

Την Πέμπτη 2 Μαρτίου έγιναν επισκέψεις στην εκάστοτε σχολική μονάδα (Παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο) και γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς, ενημέρωση σχετικά με τις εκπαιδευτικές δράσεις της ΕΛΛΕΤ και προγραμματισμός των επόμενων δράσεων της κάθε σχολικής μονάδας στο πλαίσιο του Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου. Παρά το γεγονός ότι δεν έγινε επίσκεψη στο Λύκειο Σπετσών, έγινε ενημέρωση στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε γυμνάσιο και λύκειο καθώς και στην πρόεδρο του συλλόγου γονέων του λυκείου με σκοπό την μελλοντική ένταξη και του λυκείου στο πρόγραμμα. Τα σχολεία έχουν ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζουν την προσθήκη κήπου στους προαύλιους χώρους και ταυτόχρονα όλες οι μονάδες ασχολούνται με το θέμα της διατροφής για την προαγωγή της υγείας και του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο συζητήθηκε η συμμετοχή τους στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΛΛΕΤ για τη βιώσιμη διατροφή και την κυκλική οικονομία.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την κα Ευθυμία Ψαράκου, διευθύντρια του Community Trust Spetses σχετικά με μια συνεργασία μεταξύ του CTS και της ΕΛΛΕΤ για την υλοποίηση δράσεων για την προαγωγή της αειφορίας, οι οποίες θα αφορούν ευρύτερα την κοινωνία των Σπετσών και όχι μόνο τα σχολεία. Προτάθηκε να γίνει μια διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ του CTS, του ΣΠΠΕ και του συντονιστή περιβαλλοντικών προγραμμάτων της ΕΛΛΕΤ για να συζητήσουμε περισσότερο το πλαίσιο συνεργασίας.

Την Παρασκευή 3 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ξανά επίσκεψη στο γυμνάσιο Σπετσών όπου και υλοποιήθηκε παρουσίαση στους μαθητές σχετικά με την Αειφορία και την Κλιματική Αλλαγή. Στην παρουσίαση συμμετείχαν περίπου 45 μαθητές και 5 εκπαιδευτικοί. Οι μαθητές συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε και στις δραστηριότητες που συμπεριλήφθηκαν στην παρουσίαση. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια μικρή ομάδα μαθητών παρέμεινε μετά το σχόλασμα για να συνεχίσει την συζήτηση και να κάνει ερωτήσεις σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν για τον μετασχηματισμό του σχολείου τους σε πιο αειφόρο ξεκινώντας με την αξιοποίηση του κήπου τους. Τέλος, ο σύλλογος διδασκόντων ζήτησε να σταλεί το υλικό για την κλιματική αλλαγή ώστε να το ενσωματώσουν στον προγραμματισμό τους.

Συνολικά, φαίνεται να έχει ξεκινήσει μια έμπρακτη προσπάθεια για τη δημιουργία μιας αειφόρου κοινότητας με τη συμμετοχή όχι μόνο
της σχολικής κοινότητας αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων. Ήδη υλοποιήθηκαν κάποιες πρώτες δράσεις όπως:

 • η τοποθέτηση κουτιών πρώτων βοηθειών, τα οποία προμήθευσε ο δήμος, από τους μαθητές στα
  μονοπάτια και
 • η τοποθέτηση φίλτρων νερού από το Community Trust Spetses στα σχολεία για τη μείωση των
  πλαστικών μπουκαλιών

Τα παραπάνω αποτέλεσαν μια καλή αρχή και το έναυσμα να ξεκινήσει η συζήτηση για:

 • μείωση του πλαστικού στο νησί (με την παραγωγή πάνινων τσαντών για το κοινωνικό
  παντοπωλείο)
 • έναρξη κομποστοποίησης και καλύτερη διαχείριση ανακύκλωσης, αλλά και
 • προσπάθεια για μια πιο οικολογική προσέγγιση της Αρμάτας, στην οποία θα συμμετέχουν και μαθητές όλων των βαθμίδων με στόχο την προαγωγή του πολιτισμού των Σπετσών.

Βλέπουμε ότι ενέργειες τέτοιες, όπως η δημιουργία ενός κόμβου της ευρύτερης κοινότητας και πολλών σχολείων μαζί σε έναν τόπο μπορεί να συντελέσει στη δημιουργία καλών πρακτικών ουσιαστικής αειφόρου συμπεριφοράς. Εν προκειμένω στις Σπέτσες βλέπουμε ότι προγραμματίζουν να συνδεθούν σε κοινές δράσεις τα σχολεία όλων των βαθμίδων με τη συμμετοχή και των γονέων (σύλλογοι γονέων και
κηδεμόνων) και της κοινότητας (Δήμος, Mονοπάτια Πολιτισμού, Community Trust, Εμπορικός Sύλλογος, Κοινωνικό Παντοπωλείο).

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ