ΜΕΝΟΥΚΛΕΙΣΙΜΟ

SOS Αμοργός - η περίπτωση στο Ξυλοκερατίδι

Κυκλάδες - Program SOS
Ellet-SOS Αμοργός - η περίπτωση στο Ξυλοκερατίδι

Συμβολή της ΕΛΛΕΤ σε αιτήματα των τοπικών κοινωνιών
για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

 

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) σύμφωνα με τους ιδρυτικούς της στόχους, αγωνίζεται από τη σύστασή της το 1972, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στα πλαίσια αυτά συμπαρίσταται στις προσπάθειες των τοπικών κοινωνιών που έχουν τον ίδιο στόχο, μέσω του βασικού της προγράμματος S.O.S.

Στην περίπτωση της Αμοργού, υποστήριξε αίτημα της τοπικής κοινωνίας σχετικό με την διακοπή εργασιών μιας οικοδομής στο Ξυλοκερατίδι Αμοργού, λόγω υπέρβασης του επιτρεπόμενου ύψους, που οφείλεται σε εσφαλμένη ερμηνεία του από 11-11-2003 Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) Όρων Δόμησης που ισχύει για τα νησιά την Κυκλάδων.

Καθώς το θέμα δεν αφορά μόνον τη μεμονωμένη περίπτωση αλλά όλο το νησί, συνηγόρησε και ο Δήμος Αμοργού και η ΕΛΛΕΤ συνέβαλε στη σωστή ερμηνεία του ΠΔ, με υπόμνημα που συνέταξε το Συμβούλιο Θεσμικού Πλαισίου σε συνεργασία με το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, το οποίο κατατέθηκε στον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΝ.

Συγκεκριμένα, η παράγραφος 5γ του άρθρου 2 του ανωτέρω ΠΔ αναφέρει: «Το ύψος μετρείται από τη στάθμη του φυσικού εδάφους σε κάθε σημείο του περιγράμματος του κτιρίου, έτσι ώστε η προβολή του τελικού ύψους του κτίσματος σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό ορόφων και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, είτε λόγω τυχόν έντονης κλίσης του εδάφους, είτε λόγω υποβάθμισής του.»

Η «προβολή του κτιρίου» θα πρεπει προφανώς να ελέγχεται σε όλες τις όψεις του κτιρίου, εφοσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το ΠΔ. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία του όρου θα οδηγήσει στην ανέγερση κτιρίων που θα δίνουν εικόνα πολυώροφων κτιρίων σε οικόπεδα με μεγάλη κλίση και μεγάλο βάθος, αλλοιώνοντας το ιδιαίτερο τοπίο των Κυκλάδων.

Ιδιαίτερα ανησυχούμε εάν δεν εφαρμοστεί σωστά η διάταξη του ΠΔ στο επίδικο κτίριο στο Ξυλοκερατίδι Αμοργού, η λανθασμένη εφαρμογή θα συνεχιστεί και σε άλλες κατασκευες που βρίσκονται σε ζώνες με έντονες κλίσεις στα νησιά των Κυκλάδων, προσβάλλοντας το ευαίσθητο τοπίο.

 

Σχετικές Δράσεις
Όλες οι δράσεις
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ